Pirkanmaan tuulivoima-alueista havainnekuvia

Pirkanmaan liitto on laatinut havainnekuvat tekeillä olevaan Pirkanmaan maakuntakaavaan ehdolla olevista tuulivoima-alueista. Alueita on yhteensä 27, ja ne ovat valikoituneet potentiaalisiksi maakunnallisesti merkittäviksi tuulivoima-alueiksi maakuntakaavaa varten laadituissa tuulivoimaselvityksissä. Alueiden joukossa ovat Pohjan ja Vehkajärven välille sijoittuva alue 34 Kuhmalahdella Pälkäneen ja Kangasalan rajalla, Pälkäneellä Luopioisissa Kyynärön suunnalla sijaitseva Hirvivuoren ja Saarikonmäen alue 39, Siitaman alue numero 30 Kangasalan ja Oriveden rajalla sekä Tarastenjärven ja Loukkaankorvensuon alue 110 Kangasalla.

Mahdollisten tuulivoimaloiden tarkkaa sijaintia ei ole vielä edes suunniteltu, vaan kuvien tarkoituksena on auttaa hahmottamaan voimaloiden mittakaavallista sijoittumista ja näkymistä eri maisemiin.

Havainnekuvissa on käytetty mallina olemassa olevaa kolmilapaista voimalatyyppiä, jonka napakorkeus on 135 metriä ja lapakorkeus 193 metriä.

Maakuntahallitus perehtyy havainnekuvaselvitykseen kokouksessaan ensi maanantaina.