Kukkian pinnankorkeus

ELY-keskuksen sivuilla on seuraava maininta; ”ELY-keskukset seuraavat vesistöjen vedenkorkeuksia ja veden laatua yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. ELY-keskukset ohjaavat ja kehittävät vesistöjen säännöstelyä.”

Taas näin keväällä katse kohdistuu järvelle, mahtaako tänä vuonna saada laiturin työnnettyä rantaveteen vai ei. Muutamana edellisenä keväänä ei ole saanut. Vettä ei ole ollut nimeksikään. Tilanne ei voi olla oikein ja hyväksyttävissä. Kysymys kuuluukin, onko ELY-keskus tehtäviensä tasalla, kun antaa järven kuivua itsekseen, ilman että Kukkianvirran virheellistä uoman avaamista mitenkään korjattaisiin ennalleen?

Nyt kyseisen virran kautta siirtyy vettä pois järvestä ties kuinka monta litraa sekunnissa, kun oikeampi määrä olisi noin litra tunnissa. Normaalin kansalaisvaikuttamisen kautta asian tulisi olla viranomaiskäsittelyssä, mutta ei. Jokin aika sitten Sydän-Hämeen Lehden sivuilla oli mielipiteenvaihtoa, jossa ELY-keskuksen edustaja pyöritteli asiaa sinne tänne ja lopputulokseksi lukijalle jäi ”että voi voi sentään.”

Jääkö nyt ainoaksi vaihtoehdoksi traktorimarssi Kukkianvirran varteen ja kaikilla lavat täynnä kiveä ja muuta kovaa ja kiinteää, jolla saataisiin aukko tukittua? Kukkian pinnankorkeuden kanssa on jo ihmetelty niin pitkään, että pakko olisi jo jotain tapahtua. Muutoinhan selvitykset ja mahdolliset aloitteet asiassa unohtuvat arkistojen pölyisiin kaappeihin, joista ne sitten löydetään joskus vuonna 2040 ja sitten joukolla ihmetellään, mikä olikaan Kukkia-järvi. Historian kirjoista sitten katsellaan, että järvi se oli, mutta se kuivui pois…

Itsessään alueen rannoilla on paljon mökkejä ja niissä vapaa-aikaansa viettäviä ihmisiä. Lienee vaikea uskoa, että ketään oikeasti miellyttää tilanne, jossa rantaviiva pakenee vuosi vuodelta kauemmas. Alueen virkistyskäyttöä on vaikea millään mittarilla mitata. Jo senkin vuoksi olisi hyvä syy hoitaa asia kuntoon ja saattaa pinnankorkeus normaalille tasolle. Sen taakse ei voi paeta, että Kukkia kuuluu Natura 2000 -suojeluohjelmaan. Että mitään ei voi tehdä. Päinvastoin; juuri sen takia Kukkian tilan kohentamisella on perusteensa, ettei Natura-alueeksi määriteltyä aluetta päästetä hunningolle. Eiköhän tässä asiassa ole jo hämäläinen hitaus osoitettu hyvinkin selvästi. Jotain näkyvääkin olisi jo hyvä saada aikaiseksi.

Mökkiläinen