Pälkäneen vesinäytteet osa normaalia vesien tilan seurantaa

Vastine kirjoitukseen 12.4. ELY-keskusta epäillään luvattomista tutkimuksista.

Sydän-Hämeen Lehti uutisoi 12.4. ELY-keskusta epäiltävän luvattomista vesitutkimuksista Pälkäneellä. Maanomistaja oli tavannut mailtaan Rambollin näytteenottajan, ja epäili tämän olevan liikkeellä asiattomasti. Harmillisesti lehti ei ollut tarkistanut asiaa ELY-keskuksesta, josta harhaanjohtavat väittämät olisi voitu oikaista.

ELY-keskuksen tehtäviin kuuluu lain mukaan järjestää vesien seuranta ja pohjavesien tilan luokittelun valmistelu sekä ympäristönsuojelulain ja vesilain mukainen valvonta alueellaan. Laki edellyttää pinta- ja pohjavesien seurantaa vesien tilan kokonaiskuvan saamiseksi. Ramboll on ottanut Pälkäneellä näytteet ELY-keskuksen toimeksiannosta osana normaalia ympäristöseurantaa.

Pälkäneen Isokangas-Syrjänharjun pohjavesiesiintymässä on havaittu torjunta-ainejäämiä sekä kohonneita ravinne- ja kloridipitoisuuksia. Näytteenotolla on selvitetty sekä havaittuja haitta-ainepitoisuuksia että toteutettu ELY-keskukselle lailla asetettuja tehtäviä. Maanomistajan kuvailema näytteenotto ei liittynyt TAVASE-tekopohjavesihankkeeseen eikä pohjavesialueen laajennukseen.

Ympäristönsuojelulain mukaan ELY-keskus ei tarvitse maanomistajan lupaa lain edellyttämien seuranta- ja valvontatoimien toteuttamiseksi silloin, kun toimet eivät aiheuta maanomistajalle kohtuutonta haittaa. Toki maanomistajalla on oikeus saada tietoa maillaan tapahtuvasta näytteenotosta, ja kannustammekin olemaan yhteydessä suoraan ELY-keskukseen epäselvissä asioissa.

 

Pirkanmaan ELY-keskus

Heidi Heino

yksikön päällikkö

 

 

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?