Turvassa!

Marja Lepistö

Kun pieni vauva syntyy, hän tarvitsee paljon hoivaa ja syliä. Kun vauva kasvaa, alkavat vanhemmat asettamaan hänelle rajoja, jotta lapsi ei vahingoittaisi itseään tai toisia. Päiväkodissa, päiväkerhossa ja koulussa on jo omat säännöt, jotta yhteistyö toisten kanssa sujuisi paremmin. Mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä enemmän hänen tulee omaksua yhteisiä pelisääntöjä. Täysi-ikäiseksi tullessaan nuori vastaakin jo lain edessä tekemisistään.

Jokainen meistä tietää valtioita, joissa lakia rikotaan systemaattisesti. Seurauksena on kaaosta, väkivaltaa, sotaa, pelkoa ja epäoikeudenmukaisuutta. Kun yhteiskuntaan luodaan oikeudenmukaiset lait ja niitä kunnioitetaan, sen kansalaiset voivat paremmin. Säännöt ja lait ovat tehty siis meidän ihmisten turvaksi. Ei meidän kiusaksi. Länsimainen lainsäädäntö perustuu Jumalan antamaan kymmeneen käskyyn. Jumala näki, että ihminen tarvitsee sääntöjä, jotta hänen elämänsä ei joutuisi kaaokseen. Kolmessa ensimmäisessä käskyssä me saamme ohjeita ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen. Lopuissa seitsemässä Jumala ohjaa meitä tulemaan toimeen toinen toistemme kanssa.

Vanhempien tehtävänä on asettaa rajoja lapsille. Se kertoo rakkaudesta ja siitä, että vanhemmat haluavat lapsilleen vain parasta. Samalla tavalla Jumala rakastaa meitä ihmisiä. Hän antoi meille kymmenen käskyään, jotta me saisimme hyvän ja turvallisen elämän. Pitämällä käskyjä elämämme ohjenuorana pärjäämme elämässämme. Rakastamalla Jumalaa ja kunnioittamalla lähimmäisiämme elämässämme on tarkoitusta.

Käskyjen noudattamien on kuitenkin vaikeaa. Kun lapsi on tehnyt jotakin kiellettyä, vanhempien tehtävänä on ohjata lasta pyytämään anteeksi. Ja kun lapsi pyytää anteeksi, vanhempien tehtävänä on antaa anteeksi. Myös me aikuiset teemme väärin toinen toisiamme kohtaan ja myös Jumalaa vastaan. Samalla rikomme Jumalan käskyjä. Kuitenkin meillä on mahdollisuus saada väärät tekomme anteeksi. Jumala antaa anteeksi meidän rikkeemme, jos me niitä kadumme ja anteeksi pyydämme. Jumala rakastaa meitä ja haluaa meille vain parasta. Käskyjen avulla Jumala haluaa suojella meitä ja antaa luotaan sellaisen turvapaikan, missä meidän ei tarvitse pelätä. Psalmissa 46 sanotaan: ”Jumala on turvapaikkamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä”. Siihen luottaen.

Marja Lepistö

Pälkäneen seurakunnan lapsityönohjaaja