Onnistunut viestintä turvaa suuren hallintouudistuksen onnistumisen

Pirkanmaan valmisteluorganisaatio tekee Suomen parasta ja Euroopan kiinnostavinta maakuntaa. Kokeneen kaupunkitiedottajan ja maakuntauudistuksen valmistelussa avainpaikalla toimivan Tiina Helmisen mukaan mahtipontinen tavoite pitää sisällään laadukkaan viestinnän, jonka turvin pirkanmaalaiset oppivat varsin ripeästi käyttämään itsehallinnollisen maakuntansa palveluita ja vaikuttamaan niiden kehitykseen.
Pirkanmaan valmisteluorganisaatio tekee Suomen parasta ja Euroopan kiinnostavinta maakuntaa. Kokeneen kaupunkitiedottajan ja maakuntauudistuksen valmistelussa avainpaikalla toimivan Tiina Helmisen mukaan mahtipontinen tavoite pitää sisällään laadukkaan viestinnän, jonka turvin pirkanmaalaiset oppivat varsin ripeästi käyttämään itsehallinnollisen maakuntansa palveluita ja vaikuttamaan niiden kehitykseen.
Hallitseeko ammattitiedottaja maakunta- ja sote-uudistuksen ja Pirkanmaan maakuntavalmistelun koko sisällön? Yhdeksän viime vuotta Ylöjärven kaupungin tiedottajana toiminut ja Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen viestintäryhmän perustamisesta lähtien sen jäsenenä ollut Tiina Helminen nostaa kädet pystyyn ja sanoo, ettei keltään edes voida edellyttää koko paketin täydellistä tuntemista. Kaiken kukkuraksi hanke on ikiliikkuja, joka muuttaa sanomaansa joka päivä. Hän painottaa, että uudistuksen onnistuminen vaatii asian perusteellista avaamista ja konkretisoimista suurelle yleisölle. Ammattilainen vaatii, että remmiin on palkattava riittävästi viestinnän huippuosaajia, jotta maakuntalaisten tiedonjano saadaan tyydytettyä.

Mikä maku? Mikä sote?

Pirkanmaalaisillakin on koko ajan kasvava tukku kysymyksiä maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksesta. Ylöjärven kaupungin sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta vastaava Tiina Helminen pitää välttämättömänä, että vielä lopullista hahmoa vailla olevasta hallintouudistuksesta puhuttaessa käytettäisiin poikkeuksetta hyvää suomen kieltä. Hänen mielestään esimerkiksi lyhenteiden olisi oltava pannassa.

– Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus vilisee mitä ihmeellisimpiä kirjainlyhenteitä, jotka ovat täyttä hebreaa tavallisille ihmisille, maakuntien tuleville asiakkaille. Lyhenteillä on äärimmäisen vaikea avata jo lähtökohdiltaankin monimutkaisia asioita, Helminen korostaa.

– Juuri nyt kaikkien Pirkanmaan maakunnan valmistelijoiden ja muutostyön parissa olevien on syytä kiinnittää erityistä tarkkuutta kaikkeen viestintäänsä. Muutoksista on kerrottava ymmärrettävästi, eivätkä tärkeät asiat saa hukkua sanahelinään, tiedottaja muistuttaa myös itselleen.

Helminen kiittää sitä, että Pirkanmaan maakuntavalmisteluun perustettiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa erillinen sote- ja maakuntauudistuksen viestintäryhmä. Helminen edustaa ryhmässä kuntatiedottajia. Muut jäsenet ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä, työ- ja elinkeinopalvelutoimistosta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta sekä Tampereen kaupungista  ja Kuhmoisten kunnasta.

Kunnat heränneet tiedottamaan

Esimerkiksi Ylöjärven kaupunki perusti kokopäiväisen tiedottajan vakanssin vasta yhdeksän vuotta sitten. Tehtävässä aloittaessaan Tiina Helminen oli kuntakentässä vielä varsin yksinäinen susi.  Lähiseudulla kollegoja työskenteli vain Tampereella ja Nokialla.

– Onneksi kunnat ovat aktivoituneet tiedottamisessaan. On ymmärretty avoimen ja oikea-aikaisen viestinnän tärkeys. Esimerkiksi 33 000 asukkaan ja runsaan 2 000 työntekijän Ylöjärven kaupungin organisaatiossa on niin paljon sisäistä ja ulkoista viestintää, sosiaalisen median päivittämistä sekä kuntamarkkinointiin liittyviä asioita, ettei kukaan pysty vastaamaan työvuoresta jonkin toisen tehtävän ohessa, Helminen toteaa.

Tiedottajan mukaan esimerkiksi ylöjärveläiset ovat varsin ahkeria kaupunkitiedon käyttäjiä.

Onnistuminen vaatii tiedottamista

Tiina Helmisen mielestä koko maakunta- ja sote-uudistus tarvitsee onnistuakseen valtavan laajan tiedotuskampanjan.

– Hyvän tiedottamisen tavoitteena on muun muassa se, etteivät asiakkaat tule pompotelluiksi kunnasta maakuntaan tai toisin päin, tiedottaja konkretisoi viestintähaastetta.

Varsin moni kansalainen kertoo olevansa pihalla kuin lumiukko maakunta- ja sote-uudistuksen suhteen. Tätä Helminen ei ihmettele.

– Kahden valmisteluvuoden ajan uudistuksen palaset ovat muuttuneet niin lennokkaasti, että kokonaisuuden hahmottaminen ja sisällön ymmärtäminen on ollut liki mahdotonta, hän rauhoittelee vielä epätietoisia maakuntalaisia.

Helmisen mukaan maakunta- ja sote-uudistuksen avaaminen voi alkaa todenteolla vasta sitten, kun eduskunta on hyväksynyt hanketta koskevat lait, ja maakunnat pääsevät valmistelu- ja muutosvaiheesta konkreettiseen toteuttamiseen.

– Siinä vaiheessa palveluiden käyttäjät kiinnostuvat edessä olevista muutoksista ja ennen kaikkea siitä, mikä heidän omassa arjessaan muuttuu uudistuksen myötä, hän arvioi.

Helminen teroittaa, että maakuntatiedotuksen on aktivoitava ihmiset. Hänen mielestään viestinnän on innostettava maakuntalaiset vaikuttamaan ja osallistumaan.

Kaikki ei muutu kertarysäyksellä

Tiedottaja Tiina Helminen laittaa jäitä hattuun ja varoittaa maakunta- ja sote-uudistukseen kohdistuvista yliodotuksista.

– On ymmärrettävä, ettei kaikki tapahdu ja toteudu kerralla, yhdellä rysäyksellä, hän kuvailee muutosta.

– Eivätkä kunnatkaan häviä minnekään. Jatkossakin kunnat ja maakunta tekevät tiivistä yhteistyötä, tiedottaja muistuttaa.

Helminen uskoo myös siihen, että maakunta ja kunnat tekevät realistisen aikataulun muutoksien toteuttamiselle.

– Keskeiseen rooliin nousevat kaikki kaupungin työntekijät, jotka tarkkojen ohjeistuksien tukemana neuvovat asiakkaitaan oikeille oville.

Helmisen mukaan myös kuntien tehtäväkentän uusiutuminen vaatii nimenomaan muutosviestintää.

Pirkanmaan hyvin tunteva Tiina Helminen on vakuuttunut siitä, että maakunnan elinvoimaiset kunnat pärjäävät jatkossakin hyvin.

– Kuntatiedottajaa odottaa seuraava suuri haaste, kun elinvoimakunnat aloittavat toimintansa. Työsarkaa riittää, Helminen hymyilee.