Syrjänharju säästyy tekopohjavesilaitokselta

Tavase Oy ei voi rakentaa Pälkäneen Syrjänharjuun tekopohjavesilaitosta, koska se uhkaisi vieressä olevaa Keiniänrannan Natura-suojeltua tervalepikkoa. Kangasalla Keisarinharju-Vehoniemenharjun alueella lupakäsittelyä voidaan jatkaa, mikäli vedenhankintayhtiö niin haluaa.

Korkeimman hallinto-oikeuden torstaina antama ratkaisu pakottaa vedenhankintayhtiön pohtimaan, kannattaako tekopohjavesihanketta jatkaa. Pälkäneellä oli tarkoitus valmistaa noin kolmasosa tarvittavasta vedestä ja sen kautta rakentaa putket Valkeakosken läpi Akaaseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Tavase Oy:n on ilmoitettava aluehallintovirastolle, haluaako se jatkaa hakemuksen käsittelyä Kangasalan osalta. Pälkäneellä yhtiön pitäisi muuttaa suunnitelmiaan tai hankkia poikkeuslupa, jotta luonnonsuojelulaki ei estäisi hankkeen toteuttamista.

Korkein hallinto-oikeus tutustui Pälkäneelle ja Kangasalle suunniteltuihin tuotantoalueisiin kesäkuun puolivälissä järjestetyssä katselmuksessa. KHO keskittyi Natura-alueille mahdollisesti aiheutuviin vaikutuksiin, joiden vuoksi aluehallinto kolme vuotta sitten hylkäsi Tavasen lupahakemuksen. Yhtiö valitti hallinto-oikeuteen, joka katsoi, että lupamääräyksillä voitaisiin varmistaa, etteivät Natura-alueet vaarannu.

Mikäli Tavase ei vetäydy koko hankkeesta, lupahakemuksen käsittely jatkuu aluehallintovirastossa Kangasalan osalta. Korkein hallinto-oikeus ei edellytä Kangasalla uutta ympäristövaikutusten arviointia, vaikka Tavasen suunnitelmat ovatkin muuttuneet matkan varrella.

Korkein hallinto-oikeus tutustui kesäkuisessa katselmuksessa Pälkäneen ja Kangasalan harjuihin, joihin Tavase suunnittelee tekopohjavesilaitosta.