Tavase tuli Pälkäneen osalta päätöksen

Pälkäne katsoo Tavasen tekopohjavesilaitoksen lupahakemuskäsittelyn tulleen kunnan osalta päätökseen.

Kunnan torstaisessa tiedotteessa todetaan, että Korkein hallinto-oikeus oli Keiniänrannan Natura-alueen osalta samaa mieltä kuin lupahakemuksen hylännyt aluehallintovirasto.

”Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei esitetyn selvityksen perusteella ei ollut poissuljettua, ettei hanke heikentäisi merkittävästi alueen luonnonarvoja”, kunta toteaa.

Kunta on vastustanut tekopohjavesihanketta, koska se voisi tuoda haittoja ja rajoituksia kuntakeskukseen ja tukkia sen kasvusuuntia.

Pälkäne on puolustanut etujaan tekopohjavesihanketta vastaan juristin ja pohjavesiasiantuntijoiden avulla. Kuvassa Risto Reijonen kesäkuisessa Tavase-katselmuksessa.