Pyydysmerkit näkyviin

Kalastusasetuksen mukaan ”Rapumerta voidaan 1 momentissa säädetyn estämättä merkitä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla vesialueella vähintään 5 senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla.” Jokin kanamunan kokoinen pallukka tai styroksin pala ei välttämättä täytä edes tätä minimimittaa ja on väriltään likaisenharmaana pienessäkin aallokossa tai heikommassa valaistuksessa erittäin vaikeasti havaittavissa. Suuremmat, paremmin erottuvat pyydysmerkit vähentäisivät tahattomia päälleajoja ja olisivat siten kaikkien osallisten, niin veneilijöiden kuin ravustajienkin etu.

Rosvorapu

Kommentointi on suljettu.