Kasvihuonekaasupäästöt saatava kuriin myös Pirkanmaalla

Pirkanmaan ELY-keskuksen teettämän selvityksen mukaan Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöt ovat olleet pitkään laskussa maakunnassa tehdyn ilmastotyön sekä taloudellisen tilanteen ansiosta. Hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) 8. lokakuuta julkaisemasta väliraportista käy kuitenkin ilmi, että nykysitoumukset eivät riitä globaalisti, joten ne eivät riitä myöskään Pirkanmaalla. Ilmaston lämpeneminen tulisi rajoittaa 1,5 asteeseen, koska jo 2 asteen lämpeneminen tuhoaisi ekosysteemeitä, luonnon monimuotoisuutta ja vaikeuttaisi yhteiskuntien toimintaa.

– Pelkät päästövähennyksetkään eivät riitä, vaan lisäksi tarvitaan muun muassa hiilinieluja tai hiiltä ilmakehästä sitovia tekniikoita, toteaa Pirkanmaan ELY-keskuksen erityisasiantuntija Soili Ingelin.

IPCC:n raportin mukaan toivoa on, mikäli päästövähennykset saadaan aikaan nopeasti, heti vuoden 2020 jälkeen. Nettopäästöjen tulisi laskea nollaan vuoteen 2050 mennessä. Tämä edellyttää kuitenkin laajempia päästövähennyksiä koko maailmaan ja tavoitteiden täytäntöönpanoa heti. Ympäristöministeriön mukaan Suomen kanta on, että EU:n tulisi tavoitella hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Suomen kansallinen tavoite on hiilineutraalius vuonna 2045.

Ilmastoedelläkävijyys tavoitteena

Viime vuonna valmistuneen Pirkanmaan ympäristöohjelman toteutuksessa läpileikkaava teema on maakunnan ilmastokyvykkyys. Periaatteena on, että ilmastokriisin ratkaisemiseksi tarvitaan kaikkien toimia ja toimintatapojen muutoksia: hallinnon, organisaatioiden, yritysten ja kansalaisten. Ohjelma tehtiin yhdessä Pirkanmaan liiton kanssa.

– Ympäristöohjelma on maakunnan yhteinen tahtotila, jossa on hyväksytty maakunnalle hiilineutraaliuden tavoite. Ohjelman visio on tehdä viisaita valintoja tulevaisuuden kannalta ja oppia ajattelemaan ympäristöä uudella tavalla, Ingelin avaa ympäristöohjelman sisältöä.

Pirkanmaan vahvuus ilmastotyössä ovat kuntaveturit, esimerkiksi Hämeenkyrö, Lempäälä ja Tampere, jotka ovat tehneet omat sitoumuksensa hiilineutraaliuden tavoittelusta. Tampereen kaupunkiseudun yhteinen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030.

– Tiukemmat tavoitteet vaativat kuitenkin edelleen lisää työtä ja myös esimerkiksi viranomaistoiminnan tarkastelua koko maakunnassa. Toisaalta jo olemassa oleva vahva ilmastotyö luo pohjaa mahdollisuudelle asettaa myös koko maakunnalle tavoitteeksi hiilineutraalius 2030. Pirkanmaalla on kaikki mahdollisuudet olla ilmastotyön edelläkävijä, Ingelin toteaa.

Kaikki keinot käyttöön

Ilmastokriisiä käsiteltiin Pirkanmaan ympäristöohjelman vuosiseminaarissa maanantaina 8. lokakuuta Tampereella. Jaettu huoli ympäristöstä näkyi myös seminaarin aiempia vuosia selvästi suuremmasta osallistujamäärästä ja aktiivisesta keskustelusta, jossa nousi esiin tarve erilaisten ympäristöasioiden yhteen sovittelulle. Ympäristöohjelmassa on nostettu esiin tarve muun muassa uusiutuvien energiaratkaisujen käyttöönotolle sekä liikenteen päästövähennyksille, joiden avulla on mahdollista saada aikaan merkittäviä lisävähennyksiä.