Palauttaako KHO Tavase-varauksen maakuntakaavaan?

Pirkanmaan liitto katsoo, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus ylitti toimivaltansa ja meni muuttamaan maakuntakaavaa, kun se supisti teknisen huollon kehittämisen kohdealuetta Pälkäneen keskustan kaava-alueilla. Oikeus pyyhki maakuntakaavan pohjavesialuemerkinnän työpaikka- ja taajamatoimintoihin kaavoitetuilta Kankaanmaan teollisuusalueelta ja Taustin asuinalueelta.

Hallinto-oikeus hyväksyi Pälkäneen maakuntakaavavalituksen toukokuisessa ratkaisussaan. Pirkanmaan liitto hakee valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Pälkäneellä maakuntakaavan aluevaraus on nähty osana Tavase-tekopohjavesihanketta. Kunta katsoo, että valituslupahakemus tulisi hylätä, koska maakuntakaavan merkintä vaikeuttaisi kaavoitusta ja rakentamista työpaikka- ja asuinalueilla. Kunnan mukaan pohjavesialueet ja niihin liittyvät merkinnät estävät kunnan kasvua Tampereen suuntaan. Myös hallinto-oikeus katsoi, että maakuntakaavan merkintä haittaisi alue- ja yhdyskuntarakennetta sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Pälkäneellä.

Pirkanmaan liitto huomauttaa, ettei kehittämisperiaatemerkinnällä ei ole ratkaistu alueen maankäyttöä, vaan maakuntakaava osoittaa pohjavesialueen olevan maakunnan strategisen kehittämisen kannalta tärkeä. Maakuntaliiton mukaan raakavesihuollon kannalta tärkeät pohja- ja pintavesialueet tulee osoittaa maakuntakaavassa.

Liiton mielestä asiassa on kyse kaavoitustoimivallasta: ”Hallinto-oikeuden ratkaisu kumota merkintä osittain, jättää epäselväksi kehittämisperiaatemerkinnän ulottuvuuden, sillä kyse on viivamerkinnästä.”

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
SHL DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.