Seurakunnan syntymäpäiväkäynneissä tapahtuu muutoksia

Pälkäneen seurakunnassa pappi tai diakoniatyöntekijä käy tervehtimässä merkkipäivää viettäviä seurakuntalaisia 80 ikävuodesta alkaen. Tämän vuoden alussa merkkipäiväkäytännöissä tapahtuu joitakin muutoksia. Jatkossa merkkipäivää viettäviä lähestytään ensin kirjeitse. 80, 85 ja 90 vuotta täyttäville lähetetään muutamaa viikkoa ennen syntymäpäivää kirje. Kirjeessä tiedustellaan, toivooko merkkipäiväänsä viettävä, että häntä tullaan tervehtimään. Päivänsankari voi kutsua papin tai diakoniatyöntekijän käymään syntymäpäiväjuhlaan tai yksityisesti. Kutsu tapahtuu soittamalla kirkkoherranviraston numeroon 040 7120 560. Tämä yhteydenotto on hyvä tehdä vähintään viikkoa ennen toivottua ajankohtaa. Myös omainen tai hoitolaitoksen työntekijä voi ottaa yhteyttä ja sopia asiasta. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostilla osoitteella palkane.srk@evl.fi.

Yli 90 vuotta täyttäviä käydään tervehtimässä vuosittain. Myös he saavat kirjeen. Kotona asuvia yli 90 vuotta täyttäviä käydään tervehtimässä syntymäpäivän aikoihin, samalla viikolla. Diakoniatyöntekijät tiedustelevat asiaa puhelimitse syntymäpäivän alla. Halutessaan syntymäpäivää viettävä tai hänen omaisensa voi ottaa itse yhteyttä diakoniatyöntekijään. Laitoksissa asuvia yli 90-vuotiaita tervehditään yleensä laitoshartauksien yhteydessä.

70- ja 75 vuotta täyttävät kutsutaan vuoden lopulla messuun ja syntymäpäiväjuhlaan Pälkäneelle tai Luopioisiin. Myös muita merkkivuosia täyttävät ovat tervetulleita näihin juhlahetkiin.

Kommentointi on suljettu.