Pälkäne – kipuileva kunta

Päättynyt vuosi oli Pälkäneellä poikkeuksellisen sisältörikas. Talousongelmat vauhdittivat toimia korjaustoimenpiteisiin. Kuntaosaaja Petri Härkönen laati kuuden kuukauden pestillään talouden saneerausohjelman. Hän totesi, että ohjelma on ensiaskel, jota pitää jatkaa tasapainon saavuttamiseksi. Valtuusto toteutti vuoden 2018 aikana vain osan ehdotetuista säästöistä. Suurimman vastustuksen asukkailta saivat muutosesitykset koulujen ja päivähoitopaikkojen paikoista ja määrästä. Ratkaisut näiden osalta kirkastunevat kuluvan ja seuraavan vuoden aikana. Luupin alla ovat edelleen kaikki kustannukset. Syy tiukkuuteen on yksinkertainen, tulot eivät riitä kattamaan toimintamenoja. Toimintamenojen alijäämäarvio vuosille 2019 – 2020 on noin 1,7 miljoonaa euroa. Hieman ylijäämäinen tasapaino oletetaan saavutettavan vuonna 2021.

Kunnan Elinvoimastrategia 2016–2020 on ollut selkeä ja kattava esitys tavoitteista ja toimenpiteistä. Tulokset kolmen ensimmäisen vuoden aikana ovat jääneet laihoiksi huolimatta kriisirajalla olevasta kunnallisveron tasosta, 21,0 prosenttia. Paikallislehti on tarjonnut lukijoilleen erinomaista tietoa kunnan hallinnon pyrkimyksistä tulosten aikaansaamiseksi. Yritystä näyttää olevan. Työkenttä on laaja ja vaativa. Elinkeinostrategiaa täydentämään ja/tai korvaamaan kunta julkaisi ”Pälkäne 2028” suunnitelman, jossa määritellään sekä visiot että tavoitteet vuoteen 2028 mennessä: muun muassa 1000 uutta asukasta, Onkkaala elinvoiman ”pumppuna” koko kunnalle, vahva talous, asiakaslähtöiset palvelut ja markkinointi. Lisäksi kylille pyritään löytämään kullekin oma identiteetti, joka rakentaa ja vahvistaa kylän elämää ja elinvoimaisuutta. Kokonaisuudessa haaste on valtaisa. Tarvitaan laajaa johtajuutta, laajaa sitoutumista, kykyä priorisoida ja ennen kaikkea henkilöresursseja, myös vapaaehtoisia. Nurkan takana väijyy aina savolaisen projektin viisaus: ”toteuttamista vailla valmis”.

Erikoista on, että vain Onkkaala on asetettu ”tikun nokkaan” elinvoimatavoitteiden toteutumisessa. On vaikea kuvitella, että kunnan itäisiin kyliin syntyisi merkittäviä ”menestyshaikuja” Onkkaalan suunnasta. Itäisen alueen palvelukeskuksena on jo nyt Kukkiankylä (Luopioinen kk.), joka pitää olla voimakkaasti kehitystoimenpiteiden kohteena ja edelleen itäisten kylien tukikohtana. Kukkiankylän palveluvarustus on erinomainen tällä hetkellä. Myös tonttivarantoja löytyy runsaasti.

Elinvoimaisuus ei yksin riitä. Pitää rakentaa myös ”hyvä tarina” vetovoimatekijöistä. Avoin ja rehellinen kertomus, mitä kunta tarjoaa, miksi halutaan elää ja asua kunnan alueella. Miksi halutaan työskennellä, harrastaa ja ottaa osaa aktiivisesti yhteisön rientoihin. Hyvä tarina, brändi, on kunnan markkinoinnin väline. Markkinointi vaatii laajaa näkemystä ja ammattitaitoa tekijöiltään. Ainespuita hyvälle tarinalle on jo nyt enemmän kun arjen harmaudessa huomaamme. Hyvä tarina ruokkii itseään. Syntyy myönteinen kierre. Markkinoinnin kohderyhmään kuuluvat ehdottomasti nuoret lapsiperheet, joiden vanhemmat haluavat ja pystyvät oman ammattikoulutuksensa pohjalta ”myymään” omaa osaamistansa kunnassa toimiville organisaatioille. Samoin nuoret yrittäjäperheet, jotka tuottavat palveluja valokuituyhteyksiä tai tulevaa g5- tekniikkaa hyväksikäyttäen. Näille perheille pitää pystyä tarjoamaan vuokra-asuntoja, nykyaikaisia omakotitaloja. Rakentajia löytyy kunnasta, sopivia tontteja muun muassa Rajalanniemestä. Myös varakkaat eläkeläiset kuuluvat kohderyhmään. Kohderyhmien määrittelyssä verotulojen merkitys on avainasemassa.

Mitä riskejä kunnalla on? Velanotto tulevia tuottoja vastaan. Roholan alueen ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on noin 2,5 miljoonaa euroa. Mitä, jos tonttien markkinointi ei onnistu? Löytyykö riittävästi voimavaroja, osaamista ja sitoutumista pitkäaikaisen projektin ”Pälkäne 2028” toteuttamiseen? Sydärissä on voittopuolisesti esitetty näkemyksiä: Pälkäneen kunnalla on valoisa tulevaisuus. Sitä pitää toivoa ja tukea. Katseet ja odotukset kohdistuvat kunnan päättäjiin, niin hallitukseen kuin valtuustoonkin sekä virkakuntaan. Voimme vain odottaa viisaita päätöksiä ja voimaa niiden toteuttamiseen.

Risto Helminen

Kommentointi on suljettu.