Kuhmalahtelaiset haluavat uuden koulun 1.–6.-luokkalaisille päiväkodin viereen

Opetus Pohjan koulussa Kuhmalahdella on päättymässä kuluvan kevätlukukauden lopussa sisäilmaongelmien takia. Ensi- ja toisluokkalaiset opettajansa kanssa ovat jo siirtyneet käymään koulua päiväkodin tiloissa. Siitä, miten koulun oppilaiden vanhemmat toivoisivat lastensa koulunkäynnin järjestyvän jatkossa, käytiin keskustelua Pohjan koulussa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa viime torstaina.

Keskusteluissa kävi ilmi, että lasten vanhempien ja muiden Kuhmalahden kouluasioista kiinnostuneiden päällimmäinen toive on uusi koulu päiväkodin viereen. Siellä annettaisiin opetusta 1.–6.-luokkalaisille.

Aiemmin Kangasalan kaupungin sivistyskeskus ja tekninen keskus ovat linjanneet kolme vaihtoehtoista ratkaisua lasten koulunkäynnin järjestämiseksi. Kaikissa vaihtoehdoissa ensi- ja toisluokkalaiset kävisivät koulua päiväkodilla ja 5.–6.-luokkalaiset Sariolassa.

Kolmas- ja neljäsluokkalaisille linjaus tarjoaa kolme eri vaihtoehtoa. Yhden vaihtoehdon mukaan he lähtisivät Sariolaan toisen luokan jälkeen. Toisen vaihtoehdon mukaan he kävisivät koulua VPK:n tiloissa ja kolmannen vaihtoehdon mukaan päiväkodilla uuden koulurakennuksen rakentamisen ajan.

Myös itäosan kehittämistä

Kuhmalahden yrittäjät lupaavat kädenojennuksena Kangasalan kaupunkia kohtaan olla talkoilla rakentamassa uuden koulun perustuksia.

– Se on 25 000 – 30 000 euron suuruinen tarjous, esitti yrittäjien idean Tero Suikkonen, joka pitää tärkeänä myös Kangasalan kaupungin itäosan kehittämistä.

– Miksi ei tehtäisi samalla tiloja 1.–6.-luokkalaisille, hän linjasi vaihtoehtoa vain 3.–4.-luokkalaisille suunnitellun uudisrakennuksen sijaan.

– Meillä on vielä Kuhmalahdelle kuntaliitoksen yhteydessä merkityt porkkanarahat käyttämättä, mainitsi Heikki Mäkelä.

Tilaisuudessa mukana ollut Sariolan koulun rehtori Tuomo Myllö vahvisti, että Kuhmalahden alueen 3.–6.-luokkien oppilaat mahtuvat Sariolaan, mutta koululla ei ole mitään haluja kaapata Kuhmalahden oppilaita sinne. Keskustelussa nousi esille myös se vaihtoehto, että Kuhmalahdelle mahdollisesti rakennettavalle koululle tulisi oppilaita myös Sahalahden alueelta.

– Kannattaa selvittää, mitä mahdollisuuksia ja millaista halukkuutta on kuljettaa Kuhmalahdelle lapsia Lahdenkulman alueelta. Uskon, että löytyy halukkuutta, Jussi Järvenpää sanoi.

– Entiset koulupiirijaot katosivat, kun Lahdenkulman koulu lakkautettiin, Tuomo Myllö täydensi.

 

Puhtaan hirsikoulun markkinointiin

Kangasalan valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2015 pidetyssä kokouksessa linjauksen, jonka mukaan Kuhmalahdella olisi uusi koulu vuonna 2021. Pohjan koulussa on nyt oppilaita 38. Oppilasennusteiden mukaan oppilasmäärä vähenee hiukan niin, että ennustevuosien loppupäässä oppilaita olisi koulussa noin 30.

Keskustelijat toivat esille vahvasti sen, että uusi koulu Kuhmalahdelle pitäisi rakentaa mahdollisimman pian. Epäiltiin, että jos koulua ei rakenneta nyt, niin se jää kokonaan rakentamatta. Alue ei ole lapsiperheille kiinnostava muuttokohde, jos siellä ei ole omaa koulua.

Koululuokka täyttyi keskustelijoista Kuhmalahdella.

– Kohta ei ole päiväkotiakaan, jos ei ole koulua, Elina Saloniemi otaksui.

– Kuhmalahden koulun hallinnollinen paikka olisi jokaisessa vaihtoehdossa Sariola, jolloin meillä ei käytännössä olisi omaa koulua, hän kritisoi linjausta.

Perinteisellä tavalla rakennettuna uudet koulutilat valmistuisivat kahdessa vuodessa.

– Kangasala on enemmän ollut lakkauttamassa kouluja. Tehdään nyt tänne hirsikoulu ja aletaan markkinoida sitä, Sakari Hinkkala ehdotti.

– Keskustassa on kalliita tontteja, etätyö lisääntyy. Saataisiin tänne terve koulu, kun muualla on niin paljon sisäilmaongelmia, Saloniemi lisäsi.