Kunnanjohtaja ja sivistysjohtaja vastaavat Tero Ahlqvistille

Arvoisa Tero Ahlqvist,

kiitos kirjeestänne ja mielipiteestänne kouluverkkoasiaan.

Talousarvioesitystä vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020-2022 on kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaan valmisteltu niin, että kunnan talous saadaan kuntalain edellyttämään tasapainoon tämän suunnitelmakauden aikana. Valmistelussa olevalla ja käsittelyyn tulevalla talousarviolla varataan määrärahat kunnan seuraavan vuoden toimintaan ja palveluiden järjestämiseen.

Päättäessään talousarviosta ja -suunnitelmasta, valtuusto ei tee ratkaisua kouluverkosta, vaan varaa määrärahat perusopetuksen järjestämiseen. Talousarviopäätöksen jälkeen tullaan tekemään kouluverkkoa koskevat erilliset muutosesitykset, mikäli ne ovat tarpeen. Kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto päättää kouluverkosta.

Kuten kirjeessänne toteatte, kunnan johdon tehtävänä on vastata kunnan hyvinvoinnista ja katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Tämä tehtävä velvoittaa meidät esittämään päätettäväksi sellaisia ratkaisuja, joilla turvataan kunnan kyky tarjota kuntalaisille palvelut lain edellyttämällä tavalla. Terveellä ja tasapainoisella pohjalla oleva talous on kunnan toiminnan perusedellytys. Kunnan taloudellinen tilanne ja mahdollisuus tulevaan kehittämiseen vaatii toimenpiteitä ja päätöksiä, jotka kaikin osin eivät ole miellyttäviä tai mukavia. Siirtämällä ja lykkäämällä ratkaisuja tilannetta ei paranneta vaan päinvastoin.

Talousarvioesityksellä esitämme tehtäväksi kunnan talouden korjausliikettä. Kunnan talouden saaminen kestävälle pohjalle on edellytys kunnan innovatiiviselle kehittämiselle. Vuodesta toiseen jatkuva keskustelu säästöistä ja talouden tasapainottamisesta suuntaa huomiota pelkkiin ongelmiin, haittaa ulospäin heijastuvaa kuntakuvaa ja kuluttaa niin organisaation kuin kuntalaistenkin voimavaroja ja murentaa uskoa tulevaisuuteen. Kestävä talousperusta mahdollistaa panostamisen kunnan vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin, joita Pälkäneellä on runsaasti.

Yhteistyöterveisin,

Jussi Teittinen, kunnanjohtaja

Tiina Kivinen, sivistysjohtaja

 

Kommentointi on suljettu.