Henkilökunnan puuttumisesta 700 000 euron lisälasku – valtuustossa oltiin huolissaan sairauspoissaoloista ja rekrytointivaikeuksista

Ranja Aukeen (vas) mukaan Kangasalan on turha yrittää kiillottaa imagoaan työnantajana tai palveluiden järjestäjänä, jos palvelujärjestelmässä on puutteita.

Sosiaali- ja terveyskeskus sai toivomansa rahat, mutta yli puolen miljoonan euron lisämeno aivan vuoden loppumetreille sai keskustelun uimaan syvissä vesissä Kangasalan valtuustossa. Valtuutettuja ei hiertänyt vain rahanmeno sinänsä – vaan rahantarpeen huolestuttava kohde ja tapa, jolla lisärahaesitys tuotiin päätettäväksi.

Pandoran lippaan avasi Ranja Aukee (vas), joka kertoi valtuutettuna sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä ihmettelevänsä, miten pitkälti sairauspoissaoloista juontuva 700 000 euron lisärahapyyntö tuli esiin vasta valtuuston ensi vuotta koskevan budjettikokouksen jälkeen. Hän ei ihmetellyt Kangasalan henkilöstön sairauspoissaoloja tai rekrytointivaikeuksia vaan kaipasi valtuustolta yhteistä linjaa ja sote-palvelusuunnitelman luomista tuleville vuosille.

Tony Lähde (vihr) puolestaan kaipasi lisäsatsauksia vakituiseen henkilökuntaan perheneuvolassa, jonka resursseja hän arvioi Valkeakosken tasoisiksi ja tilannetta katastrofaaliseksi.

– Tässä on kyse korjaavista toimenpiteistä. Vaikeaa on, jos rahat menevät korjauksiin ennaltaehkäisevän toiminnan sijaan, asioiden pitkästä korjaantumisajasta huolissaan ollut Soili Uotila-Välimäki (kok) kritisoi.

Eija Eskola (vihr) näki Kangasalla asiassa kasvojen pesun paikan.

– Kertoo henkilöstön sitoutuneisuudesta, että vuosilomalta kutsuttaessa tulee töihin, mutta sillä on myös seurauksensa.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen talousjohtajan Toni Haapalan mukaan sairauspoissaolo- ja rekrytointiongelmista on puhuttu pitkin vuotta. Arviot talousvaikutuksista voivat monesta tekijästä johtuen kuitenkin muuttua nopeastikin. Kaupunginjohtaja Oskari Auvinen selitti asian käsittelyaikataulua sillä, että eurovaje arvioitiin vielä jossakin vaiheessa saatavan katettua, mutta tämä ei lopulta onnistunut.

Valtuusto hyväksyi sille esitetyn kokonaisuudessaan 700 000 euron lisämäärärahan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lisärahan tarve aiheutui voimakkaasti kasvaneista sairauspoissaoloista ja satsauksista perheneuvolan ruuhkien purkamiseen.

Sairauspoissaolokustannukset ovat nousseet yli kymmenellä prosentilla – kasvua 1255 sairauspoissaolopäivän verran – tänä vuonna.

– Kehitys on huolestuttava, kun katsoo, millä tasolla sairauspoissaolot ovat olleet aikaisemmin, huomautti Jari Hagqvist (kd).