Luopioisten terveyskeskuksen lääkäritilanteesta

Aamulehdessä 16.1.2020 olleessa kirjoituksessa kerrottiin vastavalmistuneesta lääkäristä, jonka kokemukset terveyskeskustyöstä olivat kaoottiset. Lääkäri kuvaili käyneensä työkuormituksen pohjamudissa. Samassa kirjoituksessa todettiin, että Kangasalan terveyskeskus oli saanut Pirkanmaalla ylivoimaisesti huonoimmat arviot nuorilta lääkäreiltä työn kuormittavuuden, työnohjauksen ja täydennyskoulutuksen osalta.

On helppo kuvitella, mikä on lääkärin kuormitus ja vertaistuki tällä hetkellä Luopioisten terveysasemalla, jossa toistaiseksi on vain yksi lääkäri. Työssä viihtyminen ja jaksaminen on varmasti kovilla, ja lääkärin toistuva vaihtuminen todennäköistä. Lääkärien vaihtuessa syntyy itse rakennettu perustelu sille, että joudutaan harkitsemaan koko terveysaseman tulevaisuutta.

Toisen lääkärin palkkaamatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuvan säästön on varmaankin laskettu tulevan siitä, että kun Luopioisten terveysasemalla lääkäriin pääsy tehdään riittävän vaikeaksi, ja kun tästä johtuen myös Pälkäneen terveysasemalta on vaikea saada aikoja, ihmiset ohjautuvat yksityisille lääkäriasemille ja eivät näin kuormita oman terveyskeskuksen palveluita. Päätöksen tehneitä ei varmaankaan paljoa huoleta kuntalaisille yksityisten lääkäriasemien käyttämisestä ja matkustamisesta aiheutuvat kustannukset ja kulkemisen vaikeudet.

Nyt on päätetty selvittää, millä tavoin Pälkäne voi vaikuttaa lääkäripalvelujen saatavuuteen yhteistoimintasopimuksen puitteissa. Jokainen kuitenkin tietää ilman selvityksiä, että Kangasalan kaupunki palkkaa Luopioisten terveysasemalle toisen lääkärin, jos Pälkäneen kunta osoittaa siihen rahat. Tämän on terveyskeskuksen ylilääkärikin aikaisemmissa yhteyksissä todennut.

Kyse on siis siitä, mitä Pälkäneen kunta itse haluaa.

Yhteistyöterveisin,

Rauno Haapanen

Kommentointi on suljettu.