Selvä enemmistö kyselyyn vastanneista ei avaisi enää kouluja tänä keväänä

Sydän-Hämeen Lehden verkkokyselyyn vastanneista henkilöistä selvä enemmistö ei avaisi enää kouluja tänä keväänä lähiopetukselle.

Viime perjantaina auenneeseen kyselyyn oli tiistai-iltapäivään mennessä vastannut 411 henkilöä. Vastanneista 67 prosenttia oli sitä mieltä, että koulujen tulisi jatkaa etäopetuksessa lukuvuoden kaksi viimeistä viikkoa. 31 prosenttia vastanneista taas oli sitä mieltä, että koulut voisivat siirtyä lähiopetukseen 13. toukokuuta jälkeen. Yhdeksän vastaajaa ei osannut sanoa, tulisiko koulujen siirtyä lähiopetukseen vai ei.

Kyselyyn vastanneista selvä enemmistä oli sitä mieltä, että etäopetus voisi jatkua lukukauden loppuun asti.

 

Kommentteja kyselyyn vastanneilta:

– Ei tehdä avointa koronalinkoa.

– Turha riskinotto.

– Rajoitukset pitkittävät epidemiaa.

– Tuolla kymmenellä koulupäivällä ei ole opetuksellista merkitystä enää tänä lukukautena. Turha sotkea enää etäopetusjärjestelyjä.

– Ysit ja kutoset ainoastaan (takaisin lähiopetukseen).

– Jos hyödystä ei ole selkeää näyttöä tulisi koulut avata heti vapun jälkeen. Koulun kiinnipitämisestä on suurta haittaa monille lapsille ja perheille. Lisäksi opettajien koronapelko ei ole peruste. Yhtälailla sairaanhoitajat, lääkärit, kaupan alan työntekijät ja esimerkiksi varhaiskasvatuksen työntekijät ovat töissä. Riskiryhmät toki huomioitava erikseen.

– Kahden viimeisen viikon aikana koulussa ei oppimisen kannalta kauheasti asioita tehdä. Tuntuu että tämä on ihmiskoe, että kuinka hyvin/huonosti korona tarttuu joukossa. Tässä ei aseteta vaaraan pelkästään oppilaita ja koulun henkilökuntaa vaan myös heidän läheisensä.

– Miksi tässä vaiheessa riskeerata oppilaiden ja henkilökunnan terveys?

– Ongelmaa ei voi lykkäämällä parantaa. Tässäkin asiassa pienet kyläkoulut näyttävät ylivertaisuutensa: on aivan eri asia avata 50 oppilaan lähikoulu kuin tuhannen oppilaan sulatusuuni. Mieluummin nyt jo askel kohti normaaliutta, muuten syksyllä meillä on käsissämme pommi, jonka tuholaajuutta on hankala ennustaa.

– Ei ole mitään järkeä noin lyhyeksi aikaa enää avata, kun ei koulussa muutenkaan enää vikoilla viikoilla tehdä mitään. Koulukyytien järjestäminen kestää kuitenkin taas niin kauan, että se pari viikkoa ehtii mennä.. Niinkuin ruokakassienkin kanssa saatiin hyvin viivyteltyä. Rajoituksia voisi hiukan keventää niin että lapset saisivat tavata toisiaan pienissä ryhmissä, mutta ei ehkä ole turvallista viedä kaikkia täyteen lähikontaktiin kouluun. Asiassa on monta puolta, mutta minusta koulujen avaaminen ei kannata.

– Ymmärrän terveysnäkökulman hyvin, mutta samanaikaisesti on vaarana, että huonon opettajan / ei-aktiivisen kodin / heikosti syystä tai toisesta oppivan oppilaan vuoksi osalla oppilaista oppiminen vaarantuu. Siitä maksetaan hintaa seuraavalla vuosiluokalla, ja siitä eteenpäin.

– Mielestäni olisi kivaa nähdä taas kavereita.

– Koulu kuuluu lasten elämään.

– Mielestäni aika turhaa touhua, kerran vain parista viikosta puhutaan. Toki juuri ala-asteen aloittaneille tärkeää saada intensiivistä opetusta, mutta lukiot ja yläaste varmasti pärjäävät kyllä. Osa vanhemmista tuskin muutenkaan päästäisi lapsiansa kouluun, vaikka ne avattaisiinkin. Eikä missään nimessä hyvä nyt yhtäkkiä kokoontua ja purkaa koko eristäytymiskielto, joten kannatan, että 1-3-luokkalaisille olisi mahdollista lähiopetus, muut kotona.

– Meitä perussairaita riskiryhmiin kuuluvia perheitä on paljon.