Kokoontumisrajoituksiin muutosta kesäkuuksi valmisteleva aluehallintovirasto: ”Seuraavan lukuvuoden suunnittelussa on syytä varautua tilanteen pitkittymiseen”

Kaikki yli 10 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat kiellettyjä toukokuun loppuun asti. Kesän osalta päätöksiä ei vielä ole tehty; ratkaisut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa tehdään tartuntatautilain perusteella kuukaudeksi kerrallaan. Virastossa valmistellaan määräystä yli 50 hengen kokoontumisten kieltämisestä kesäkuun alusta lukien.

– Tilanteen mahdollisesti muuttuessa paikallisesti tai alueellisesti huonompaan suuntaan rajoitustoimia voidaan myös yleisestä linjasta poikkeavasti muuttaa tartuntatautilain nojalla. Tällöin kunnan tartuntataudeista vastaava toimielin voi tehdä päätöksen kunnan osalta ja aluehallintovirasto silloin, kun tilanne koskee useampaa kuntaa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vastuu epidemian torjuntatoimista on siirtymässä enemmän alueille ja kunnille, sanoo aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen.

Koulujen osalta rajoitusten purkaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että opetuksen ja koulutuksen järjestämisessä aletaan 14.5. lukien noudattaa normaaliolojen lainsäädäntöä. Perusopetuslain mukaisessa opetuksessa lähtökohta on, että kaikki oppilaat palaavat tuolloin kouluun lähiopetukseen. Koulukuljetusten järjestämisestä vastaavat normaaliolojen tapaan kunnat.

THL ja STM valmistelevat turvallisuus- ja hygieniaohjeita koulukuljetuksista ja suojautumisohjeista.  Myös seuraavan lukuvuoden suunnittelussa on aluehallintoviraston mielestä syytä varautua tilanteen pitkittymiseen.

SPR:n mukaan ruoka-avun tarve valtakunnallisesti on huhtikuun aikana ollut kolminkertainen viime vuoteen verrattuna, ja toisaalta alueen vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien määrä on kasvanut koronaepidemian aikana yli 200 henkilöllä.

Länsi- ja Sisä- Suomen alueellisessa valmiustoimikunnassa ovat mukana koko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen viranomaisedustajat kuten Ely-keskukset, poliisi, hätäkeskuslaitos, puolustusvoimat, pelastuslaitokset, hiippakunnat, sairaanhoitopiirit ja maakuntaliitot.