Korona ja koulu-uudistus Suomessa – etäopetus jatkossa pysyväksi osaksi koulujärjestelmää

Kirjoittaja ehdottaa etäkoulun tuomista osaksi koulujärjestelmää laajemminkin tulevaisuudessa. Arkistokuva Rautajärven koululta.

Miten koronavirusepidemian tuomaa kokemusta ja eri koulujen etäopetusta jatkossa voitaisiin hyödyntää? Luopioinen oli aikanaan yksi kokeilukunnista, kun koulu-uudistusta alettiin viedä paperilta käytäntöön. Nyt jos koskaan olisi aika uudistaa koko Suomen koulujärjestelmä ja opetus. Etäopetus olisi jatkossa pysyvä opetusohjelmien osa koko koulumaailmassa. Tällä saataisiin melkoisia kustannussäästöjä ja varsinkin pienten kyläkoulujen lahtaus loppuisi, ja oppilaiden koulutus muuttuisi totaalisesti, jolloin pienten koulujen kaikki luokat eriytyisivät.

Kaikkien aineiden opetus olisi jaksollista kurssiluonteista, jossa aluksi olisi perehdyttämisjakso koulussa. Kurssin pääosa olisi etäopetuksena ja loppu seurantajakso koulussa, jolloin voitaisiin myös uusien aineiden jaksot aloittaa. Yhtenäisluokat eriytyisivät, koska yksi taho opettaisi samaa ainetta, kurssia useille eri puolilla pitäjää oleville oppilaille. Ryhmien, luokkien koko eivätkä seinät olisi esteenä. Koulumatkojen tarve lyhenisi ja vähenisi, jolloin etäopiskelun aikana päivien pituus lyhenisi ja jäisi lisää aikaa opiskeluun ja vapaa-aikaan.

Kyläkoulujen ”toimenkuva” muuttuisi, sillä niissä vapautuvana aikana voitaisiin opettaa esimerkiksi kansalaisopiston aineita. Se olisi jatkossa myös kylän eräänlainen kulttuurikeskus. Tällainen etäopiskelu mahdollistaisi ylemmillä tasoilla laajemman ainevalikoiman esimerkiksi kielissä, joita vain isojen koulujen oppilasmäärissä on ollut mahdollista toteuttaa.

Kokeilukuntina voisi olla kuntarajat rikkova alue. Luopioisten lisäksi voisi olla Pälkäne, Akaa, Valkeakoski, Sahalahti ja Kuhmalahti. Tätä utopistiselta tuntuvaa esitystä voitaisiin laajentaa ylittämään valtakuntien rajoja – Skandinavia ja Baltian maat saman aikavyöhykkeen ja samanlaisten kulttuurien maita. Miten olisi seuraavat sukupolvet? Koronan poikkeuslakien soveltaminen pika pikaa käyttöön vaan! Totta vai tarua tulevaisuudessa? kirjoittelee oppilas Tietola vm.-51 Matti Myllykadulta

Matti Laatikainen