Hallitus esittää valtuustolle Kangasalan lähtemistä taas Tavasen osakeantiin

Tavaselle ollaan jälleen keräämässä lisärahaa uudella osakeannilla. Kangasalan kaupunginhallitus päätti seurata Tampereen jalanjäljissä ja ilmaisi halunsa osallistua kaksivaiheisen osakeannin ensimmäiseen vaiheeseen. Lopullisen päätöksen Kangasalan osallistumisesta tekee kaupungin valtuusto. Valtuustolle esitetään Kangasalan osallistumista osakeantiin tässä kohtaa 50 575 eurolla eli 1445 osaketta merkitsemällä.

Tampereella konsernijaoston alkuperäisenä esityksenä oli osallistuminen sekä ensimmäiseen että toiseen vaiheeseen, mutta lopulta päätös tehtiin vain ensimmäisestä vaiheesta. Lisäksi asiaa jaoston esityksestä käsitellyt kaupunginhallitus totesi, että Tavase Oy:n jatkosta päätetään konsernijaoston valmistelun pohjalta hallituksessa ja valtuustossa ensi vuoden aikana.

Kaikkiaan Tavase on toivonut saavansa kasaan uutta pääomaa runsaat 1,2 miljoonaa euroa, josta Tampereen osuus olisi omistusosuuden suhteen mukaisesti yhteensä noin 960 000 euroa. Myös toisessa vaiheessa Kangasalta haluttaisiin vajaan 51 000 euron ja Tampereelta vajaan 500 000 euron sijoitus. Myös muut yhtiön osakkaat – Akaa, Lempäälä ja Vesilahti – on kutsuttu rahoitustalkoisiin.

Osakeannista kertyvät varat on tarkoitus käyttää Tavasen toiminnan turvaamiseen ja lainvoimaisen toimilupapäätöksen hankkimiseen vuosina 2021–2025. Toimitusjohtaja Petri Jokelan mukaan rahoista 0,3 miljoonaa euroa ollaan ohjaamassa yhtiön luotollisen pankkitilin limiitin takaisinmaksuun, 0,3 miljoonaa lainvoimaisen toimilupapäätöksen hankintaan, yhtiön hallinnon ylläpitämiseen 0,5 miljoonaa euroa ja 100 000 euroa lupapäätöksen jälkeiseen kustannusarviopäivitykseen.

Tavasen edellinen osakeanti päättyi vuonna 2019. Viimeinen tähän liittyvä suoritus saatiin tammikuussa 2020, kun Kangasalan merkintäpäätös sai lainvoiman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.

Tekopohjavesilaitosta puuhaavan yhtiön viime tilikauden tulos oli -62 000 euroa. Liikevaihtoa yhtiöllä ei ollut. Sen oma pääoma oli 1,54 miljoonaa euroa ja vieras pääoma 6,2 miljoonaa euroa, joka oli velka Tampereen konsernitililtä.