Kangasala menestyi kuntien elinvoimatutkimuksessa

Kangasalan kaupunki sijoittui kuntien elinvoimaisuutta ja tulevaisuuden valmiuksia selvittäneessä alueiden tutkimuksessa 2021 yhdeksännelle sijalle. Vertailututkimus kattoi koko Suomen ja siinä oli mukana 293 kuntaa, joita tarkasteltiin elinvoimaindeksin avulla. Ykköspaikan tutkimuksessa nappasi Pirkkala ja Tampereen seutukunnat pärjäsivät tutkimuksessa muutoinkin erittäin hyvin.

Tutkimuksen toteutti yhdyskuntarakentamiseen erikoistunut WSP, joka on myös luonut tutkimuksessa käytetyn mittarin. Alueiden tutkimus tehtiin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Ruotsissa vastaava on tehty jo kuutena peräkkäisenä vuotena.

Tutkimuksessa kuntien tulevaisuuskuntoa pohdittiin useista eri näkökulmista ja siinä tuotiin esiin lähtökohdiltaan erilaisten alueiden vahvuuksia ja yleisimpiä kehitystrendejä. Lisäksi tarkasteltiin usealta taholta samaan aikaan vaikuttavien muutosvoimien vaikutusta alueille ja analysoitiin alueiden nykyhetken olosuhteita.

Tutkimuksessa tarkasteltuja tekijöitä olivat muun muassa alueen yritysten liikevaihdon määrä, työllisyyden ja palkkatason kehitys sekä inhimillisen pääoman tila. WSP:n mukaan nämä tekijät ovat olennaisia elinkeinojen kehittämisen kannalta ja kuntien kestävyydessä ulkoisia muutoksia vastaan. Myös vihreä rakennemuutos oli Suomessa tehdyssä tutkimuksessa sisällytetty yhdeksi elinvoimaindeksin tekijäksi.

Tutkimuksen tulosraportin voi ladata WSP:n verkkosivuilta:
https://www.wsp.com/fi-FI/nakemyksia-uusin/alueiden-tutkimus-2021