Työntekijän markkinat aiheuttavat kunnille harmaita hiuksia

Sosiaali- ja terveysalan työntekijäpulasta on puhuttu viime aikoina muuallakin kuin Lapissa. Kuten monessa muussakin asiassa koronavirusepidemiaa myöten, tilanne alkaa herättää huolta vasta rantautuessaan riittävän lähelle. Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne muisteli tällä viikolla haastattelussaan vuosituhannen alkua, jolloin sote-palvelujen työntekijäpulan koittamisesta oli puhuttu jo hyvän aikaa.

Sote-käsien loppumisen valtakunnan tasolla ei kai voi sikäli sanoa tulleen eteen täytenä yllätyksenä.

Tulevilta aluevaltuutetuilta kaivataankin valppautta ja peräänantamattomuutta siinä, että havaitut ongelmakohdat ja luodut visiot viedään eteenpäin eikä jätetä pöydille pölyttymään. Samalla testataan, miten viesti kulkee kuntien ja ”valtion lapsen”,  uuden hyvinvointialueen välillä.

Kun hyvinvointialue ottaa sote-työntekijät palkkalistoilleen, pirkanmaalaiskunnat eivät enää kilpalaula tekijöiden perään euronippujen avulla. Sillä on kääntöpuolensa: jos tekijöitä ei riitä joka paikkaan, ei heitä saa ostettua omalle alueelle enää edes rahalla.

Osaavasta henkilöstöstä kilpailu kuntien kesken ei  pääty sote-henkilöstön siirtymiseen hyvinvointialueiden palkkalistoille. Esimerkiksi maankäytön suunnittelun ammattilaisia on ollut vaikea löytää Pälkäneelle ja Kangasallekin viime aikoina. Tekijöitä tarvitaan myös edelleen päiväkoteihin ja kouluihin, joissa työsarkaa riittää monessa mielessä. Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n tuoreen kyselyn mukaan jatkuva työvoimapula, avustavan henkilökunnan puute ja tukea tarvitsevien lasten määrä uhkaavat uuvuttaa varhaiskasvatuksen henkilökunnan.

Toivottavasti työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämiseen ja työssäjaksamiseen löydetään lääkkeet sekä kunnissa että uusilla hyvinvointialueilla.  Kyseessä on yhteinen etu, kuten sote-henkilöstönkin kanssa. Kuka hoitaa lapset, vanhukset ja solmuun menneiden perheiden asiat tai vie kuntien kaavoituksellista kehitystä eteenpäin, jos yhä harvalukuisammaksi mainittu tekijäporukka joutuu jäämään heikon jaksamisen vuoksi sivuun tai vaihtaa mieluummin alaa?