Hyvinvointialueen valtuusto nuiji ensimmäiset päätökset

Ensimmäistä kertaa kokoontunut aluevaltuusto valitsi aluehallitukseen 13 henkilöä vuosille 2022–23. Aluehallituksen puheenjohtajaksi valittiin tamperelainen Kari-Matti Hiltunen ja varapuheenjohtajiksi kangasalalainen Hanna Laine ja tamperelainen Jouni Sirén. Kangasalalainen Hanna Holma on aluehallituksen varajäsen. Holma on myös asiakkuus- ja laatujaoston ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Lauri Lyly. Aluevaltuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Anna-Kaisa Ikonen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Miko Bergbom.

Hyvinvointialueen aluevaltuusto perusti hyvinvointialuejohtajan viran ja valitsi vt. hyvinvointialuejohtajan avoimeen virkaan muutosjohtaja Jukka Alasentien siihen asti, kunnes virkaan vakinaisesti valittu henkilö ottaa viran vastaan – kuitenkin enintään 31.8. asti.

Aluevaltuusto hyväksyi myös hallintosäännön Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Nyt hyväksyttiin ensimmäisen vaiheen hallintosääntö, joka sisältää myös päätöksenteon kannalta välttämättömät osa-alueet, kuten johtamisjärjestelmän ja valtuuston toimintatavat. Hallintosääntöä ja muuta hallinnollista ohjeistusta täydennetään seuraavissa kokouksissa. Hallintosäännön ohessa hyväksyttiin myös luottamushenkilöiden palkkiosääntö.