Kukkia, Hämeen helmi

Kukkia on Hämeen helmi, on ollut ja on edelleen. Kyseistä järveähän ei ole siirretty..!

On vuosikymmeniä hämäläisittäin jahkailu ja kirjoiteltu – kuten tässä nytkin teen – Kukkiajärven pinnan vaihtelusta, joka on alimman ja ylimmän erona ollut suurimmillaan noin 1,2 metriä. Se on iso vesimäärä, jota pyritään tasaamaan pitemmälle ajanjaksolle kuiva- ja tulvajakson juoksutuksia säätämällä. Tätä on puuhasteltu jo vuosikymmeniä, mutta mitään ei ole saatu aikaiseksi, vaikka lapio on keksitty alun aamenen jälkeen.

Kuntaa ja muitakin tahoja on huudettu apuun monta kertaa, mutta päättäjiä ei tunnu kiinnostavan kyseisen järven veden puhtaus, vaikka saastuminen on tosiasia tälläkin järvellä.

Järven vedenpintaa ilmoitetaan lehdessä, mutta ei sen tilaa, vaikka vesien puhdistamoitten ja uimapaikkojen vesiä seurataan laboratoriokokeilla jatkuvasti. Miksi näitä tuloksia ei kerrota ja suoriteta vertailuja aiempien vuosien tuloksiin, niin olisi mustaa valkoisella siitä miten Hämeen helmi himmenee jatkuvasti ja leväkasvustot ja rehevöityminen voivat oikein hyvin tämän ansiosta?

Veden virtauksen säätö olisi yksinkertaista nykyisillä ”aparaateilla”, jos vain pykäläviidakosta selvitään – eli kunnan virkamiehet ja -naiset asialle. Tietotaitoa pitäisi kunnasta löytyä tai konsultit sitten taas asialle.

Tämä ei koske yksin Kukkiaa vaan myös sinne tulevia vesistöjä, järviä.

Miettii

Yksi mies Sydärin palstan laidalla