Onkkaalantien ja osaa Keskustien asemakaavasta esitetään hyväksyttäväksi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle asemakaavaa ja asemakaavan muutosta Onkkaalantiellä sekä osassa Keskustietä hyväksyttäväksi.

Onkkaalantien ja Keskustien asemakaavan ja asemakaavan muutosten kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 21.9.-23.10. välisen ajan.

Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan ely-keskus ilmoittivat, että ne eivät anna lausuntoa kaavaehdotuksesta. Pälkäneen kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto ja Pirkanmaan maakuntamuseo lausuivat, että niillä ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Kaavaehdotuksesta saatiin muistutukset MTK Pälkäneeltä, As oy Pälkäneen Onkkaalan Helmeltä sekä Pälkäneen seurakunnalta. Muistutukset liittyivät kuitenkin asemakaavan sijasta katualueen suunnitteluun. Ne välitettiin Onkkaalantien ja Keskustien katualueen suunnitelmien laatijoille.

 

Lue lisää:

Onkkaalantien perusparannukseen liittyvät kaavaehdotukset asetetaan nähtäville – kolmelta kiinteistöltä poistettiin suojelumerkinnät

Onkkaalantien ja Keskustien muutokset kirvoittivat kielenkannat – huolta kannettiin muun muassa lapsipyöräilijöistä, korkeista rotvallinreunoista ja hulevesistä

Onkkaalantie kuntoon vuonna 2023 – samassa yhteydessä remontoidaan myös Keskustie, Luopioisissa Keskitie näiden jälkeen