Hyvinvointialueen palveluihin talousarviossa 2,6 miljardia euroa – budjetti jäi yli 60 miljoonaa euroa alijäämäiseksi

Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarvio, lähivuosien taloussuunnitelma sekä kuluvan aluevaltuustokauden strategia on hyväksytty aluevaltuustossa. Valtuusto päätti myös konserniohjeesta, valiokuntien työjärjestyksestä sekä muutoksista hallintosääntöön.

Hyvinvointialueen palveluihin arvioidaan menevän rahaa ensi vuonna 2,6 miljardia euroa. Sote-palvelut muodostavat 98 prosenttia ja pelastuspalvelut kaksi prosenttia menoista. Hyvinvointialueen henkilöstömenot ovat noin 1,1 miljardia. Myös palvelujen ostamiseen käytetään vastaavan kokoinen summa. Hyvinvointialueen talousarvio on 63,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti talousarvioon ponnen, jonka mukaan omaishoidon tukitasojen muutoksen vaikutusta omaishoitajien määrään ja hyvinvointiin sekä raskaampien palvelujen tarpeeseen arvioidaan ensi vuoden aikana ja varaudutaan tarkistamaan tukitasoja.

 

Historian ensimmäinen strategia

Aluevaltuusto on koko toimikautensa ajan valmistellut strategiaa, joka hyväksyttiin maanantain kokouksessa. Hyvinvointialueen arvoiksi on listattu ihmisläheisyys, arvostus, rohkeus, vastuullisuus ja luottamus. Visiossa tavoitellaan sitä, että pirkanmaalaiset olisivat ylpeitä hyvinvointialueensa palveluista ja suosittelisivat niitä.

Strategian mukaan hyvinvointialueen ensimmäiset vuodet ovat luottamuksen ja toimintakulttuurin rakentamisen sekä ihmiskeskeisyyden ja asiakaskokemuksen parantamisen aikaa. Palvelujen saatavuutta halutaan parantaa muun muassa digipalvelujen tarjontaa lisäämällä.

 

Asiakasmaksuja voidaan alentaa

Aluevaltuusto käsitteli jälleen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja muun muassa tarkentuneen lainsäädännön pohjalta. Aluevaltuusto hyväksyi asiakasmaksut aluehallituksen esityksen mukaisesti.

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti ponnen, jonka mukaan asiakasmaksutason vaikutuksia seurataan ja tulevaisuudessa asiakasmaksuja voidaan alentaa tai osasta niistä voidaan luopua, jos sen katsotaan olevan ennaltaehkäisyn tai hoidon oikea-aikaisuuden kannalta tarpeellista tai muusta syystä taloudellisesti kannattavaa.

 

Tarkennuksia ja työjärjestys

Aluevaltuusto tarkensi hallintosääntöön muun muassa jaostojen ja joidenkin viranhaltijoiden tehtäviä. Valtuusto päätti kokouksessa tehdyn esityksen pohjalta, että konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin tai vastaaviin toimielimiin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus. Sama tarkennus tehtiin myös konserniohjeeseen.

Aluevaltuusto hyväksyi valiokunnille nyt myös työjärjestyksen.

Valiokunnat eivät linjaa tai päätä asioita, mutta voivat esittää huomioita, vaihtoehtoja, tarpeita, epäkohtia tai tavoitteita valiokuntamietinnön muodossa. Valiokuntamietintö toimii aluehallituksen päätösvalmistelun, esittelyn ja päätöksenteon tukena sekä taustamateriaalina.