EDUSKUNTAVAALIT 2023: Keskustan kärkiteemoja ovat maatalous, omavaraisuus ja huoltovarmuus

Yhteiskuntamme on vaarallisen haavoittuvainen monilta osin. Pirkanmaan Keskustan puheenjohtaja Tuukka Liuha kritisoi, ettei maassamme ole edes Ukrainassa riehuvan sodan herättämänä tehty läheskään riittävästi maatalouden, omavaraisuuden eikä huoltovarmuuden hyväksi. Keskustajohtajan mielestä kyseiset asiat nousevat ansaitusti lähestyvien eduskuntavaalien kärkiteemoiksi. Hän on vakuuttunut, että sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tila puhuttaa suuresti. Sen sijaan Nato-jäsenyydestä keskustavaikuttaja ei toivo muodostuvan sisäpoliittista pelinappulaa.

Pirkanmaan Keskusta käy huhtivaaleihin lempääläisen yrittäjän Tuukka Liuhan johdolla. Keskustalla on vielä avoinna kaksi ehdokaspaikkaa. Liuha ei ole vielä sanonut viimeistä sanaa mahdollisesta omasta ehdokkuudestaan. Hän on vakuuttunut, että keskusta pärjää tulevissa eduskuntavaaleissa vähintään yhtä hyvin kuin viimetammikuisissa Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaaleissa ja sen tulosta lähdetään parantamaan. Niissä puolue keräsi 9,4 prosentin kannatuksen, joka toi kahdeksan aluevaltuutetun paikkaa.

Nykyisessä eduskunnassa on Pirkanmaan vaalipiiristä kaksi keskustalaista kansanedustaa, jotka ovat tamperelainen Jouni Ovaska ja mänttä-vilppulainen Arto Pirttilahti. Liuhan mielestä Pirkanmaan vaalipiiristä valittavien kansanedustajien määrän noustessa 20.een, keskustalla on realistinen mahdollisuus nostaa edustajamääränsä kolmeen.

Liuha nostaa esille haastattelupäivän kotimaisen kurkun hinnan, joka on kivunnut yli viiden euron. Hänen mukaansa esimerkiksi kurkun hinta konkretisoi energian tavanomaista korkeamman hinnan sekä muiden viljelykustannusten kohoamisen.

– Kotimaisen maatalouden pahenevat ongelmat nousivat vahvasti esille viime vuonna, mutta maatalousyrittäjien ahdinko ei ole hellittänyt. Iso kuva on sumuinen. Toimivien maatilojen määrä laskee rajusti. Kotimaisen elintarvikeketjun alkupää on kriittisessä tilassa. Maatalous huutaa vakautta ja ennakoitavuutta.

– Pitkän tähtäimen konkreettisena ratkaisuna on oltava se, että maataloustuottaja saa kohtuullisen siivun kokonaishinnasta. Tälläkin hetkellä ongelmana on, ettei tuottaja saa riittävää osuutta tuntuvasti kohonneista elintarvikkeiden hinnoista.

Liuhan mukaan järjestelmämme huutaa korjausliikkeitä, koska arjessa on realisoitunut tapahtumia, jotka kertovat joidenkin toimijoiden halusta käyttää hyväksi vaikeaa aikaa. Välistävetoa tapahtuu muun muassa energia-, lannoite- ja torjunta-ainemarkkinoilla Euroopan laajuisesti.

Liuha muistuttaa, että huoltovarmuus on paljon laajempi ja monipuolisempi valikko tekijöitä kuin keskeinen elintarvikekysymys. Se käsittää muun muassa energian riittävyyden ja logistiikan toimintavarmuuden.

– Kun seuraan esimerkiksi ennallistamiskeskustelua, huomaan, ettei vallitseva kriisi ole herättänyt kaikkia tahoja arjen todellisuuteen. Suomen on huolehdittava, että meidän omat luonnonvaramme ovat kestävässä käytössä.

Liuhan mielestä kriisitietoisuudessa on parantamisen varaa.

– Olemme tällä hetkellä mittakaavaltaan suuren turvallisuuskriisin keskellä sitten toisen maailmansodan jälkeen.

Pirkanmaan Keskustaa johtava yrittäjä Tuukka Liuha odottaa, että puolue saavuttaa tulevissa eduskuntavaaleissa paremman tuloksen kuin viimeaikaiset gallupit ovat enteilleet. Liuha on vakuuttunut siitä, että Pirkanmaan vaalipiirin 20. kansanedustajan paikasta käydään loppumetreillä kova kisa. (Kuva: Matti Pulkkinen)
Pirkanmaan Keskustaa johtava yrittäjä Tuukka Liuha odottaa, että puolue saavuttaa tulevissa eduskuntavaaleissa paremman tuloksen kuin viimeaikaiset gallupit ovat enteilleet. Liuha on vakuuttunut siitä, että Pirkanmaan vaalipiirin 20. kansanedustajan paikasta käydään loppumetreillä kova kisa. (Kuva: Matti Pulkkinen)

Liikenneinvestointeihin realismia

Tuukka Liuha korostaa koko Suomen kattavien liikenneyhteyksien tärkeyttä maan asuttuna pitämisen kannalta.

Keskustapomo nostaa isosti esille tieverkostomme rajusti kasvavan korjausvelan. Valtion ja kuntien vastuilla olevien teiden kunto on perusedellytys yhteiskunnan pyörimiselle.

Pirkanmaalla ollaan isosti asian ytimessä, kun taitetaan peistä raideliikenteen tulevaisuudesta, kuten Suomi-radasta eli noin tunnin junayhteydestä Tampereen ja Helsingin välillä.

– Kyseessä on täysin epärealistinen miljardihanke, joka on haudattava. Suomi-rata on monella tavalla kohtuuton, kuten rahoituksellisesti, maankäytöllisesti ja ilmastovaikutuksellisesti. Hanke piinaisi tuhansia maanomistajia, jotka joutuisivat kohtuuttomaksi ajaksi epätietoisuuden ilmapiiriin.

– Rautatienhän on oltava matkustajia varten. Junan on seisahduttava asemilla, jotta ihmiset pääsevät junaan ja sieltä pois. Sama koskee tavarakuljetuksia. Jos Juna jyskyttää parinsadan kilometrin tuntinopeudella ohitse, se ei kansalaisia lohduta.

Liuhan mukaan keskusta liputtaa pääradan kunnostamisen puolesta.

– Pirkanmaan ja sen dynamokaupungin Tampereen on aktiivisesti alettava hyödyntämään keskeistä asemaansa. Olemme Suomen logistisessa keskipisteessä.

Liuha odottaa todellisia tekoja, jotta Tampereen kaupunkiseudusta muodostuisi vihdoinkin aito sisämaan satama. Tämän toteutuminen poikii työtä ja merkittäviä kansakunnallisia saavutuksia muun muassa ilmastoystävällisyytenä ja kestävänä kehityksenä.

Ukrainan auttaminen ei saa politisoitua

Suomalaiset odottavat maamme Nato-jäsenyyden toteutumista. Tuukka Liuha näkee, että Nato-jäsenyyden ympärille voi kehkeytyä millainen teema vaan eduskuntavaalien tiimellyksessä.

Liuha pitäisi kansallisen yhtenäisyytemme kannalta tärkeänä, ettei Ukrainan auttaminen politisoituisi.

– Tämä tarkoittaa arjessa muun muassa sitä, etteivät eri viranomaiset jatkossakaan julkistaisi listoja siitä, mitä kaikkea on annettu tai kuinka paljon.

Liuha toivoo, ettei mikään puolue horjuttaisi konsensusta, joka Suomessa on tällä hetkellä maanpuolustuksen suhteen vakaalla ja yhtenäisellä pohjalla.

Vaaliohjelmalle kiitoksia, paikallisia painotuksia

Suomen Keskusta julkaisi viime viikolla eduskuntavaalien vaaliohjelmansa. Tuukka Liuha kiittelee ohjelmaa perusteelliseksi ja kattavaksi sekä tulevaisuusorientoituvaksi.

– Puolustamme Suomea, maamme huoltovarmuutta ja kaikkien alueiden elinvoimaa; laitamme julkisen talouden kuntoon oikeudenmukaisella tavalla, jotta hyvinvointiyhteiskunta voidaan pelastaa ja huolehdimme siitä, että ikääntyvään Suomeen saadaan enemmän ihmisiä ja työtä. Nämä ovat koko kansakunnan kannalta olennaisia tavoitteita.

Liuha odottaa, että eduskuntavaalit on vahvasti myös sote-vaalit.

– Kiinnostava teema on hyvinvointirahoituksen kohtalo ja tulevaisuus.

Liuha muistuttaa, että hyvinvointialueet ovat vasta aloittaneet toimintansa. Reunaehdot niiden toimintaan asettaa rahoituksella ja lakien kautta eduskunta. Kansalaiset ovat odottavalla kannalla, miten esimerkiksi Pirkanmaan hyvinvointialue selviää tehtävistään.

– Ihmiset odottavat tietoa tulevasta palveluverkosta. Se koskettaa konkreettisesti kaikkia pirkanmaalaisia.

Liuhan johtama keskusta puhuu Pirkanmaan kasvumaakunnassa voimakkaasti elinvoimasta. Nimenomaan sen turvaamisesta ja voimistamisesta.

MATTI PULKKINEN