Monimutkainen sähkötukiviidakko ihmetyttää – Energiakriisissä on kuitenkin yksi hyvä puoli

Sähköhyvitys, sähkövähennys, sähkötuki… Valtavasti kohonneen sähkön hintaa ja siitä koituneita toinen toistaan isompia sähkölaskuja yritetään kompensoida kansalaisille erilaisilla tukimuodoilla. Tukiviidakko on kuitenkin sellainen, että byrokratiaankin tottuneita kaavakkeiden täyttäjiä hirvittää. Asia huolestuttaa myös asiantuntijoita.

– Meille tämä kaikki näyttäytyy jonkinlaisena viidakkona, koska avustuksia ja hyvityksiä on niin monenlaisia. Ja tukiin vaikuttaa niin moni asia, kuten sähkölasku, koti ja tulot, joten mihinkään kysymykseen ei oikein ole suoraa vastausta, sanoo valtion kestävän kehityksen yhtiön Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uski.

Suomalaiset ovat ihmetelleet muutaman kuukauden ajan sähkölaskujen huiman korkeita summia. Maksuihin on saatavilla monenlaista kompensaatiota. (Kuva: Pixabay)

Kaiken lisäksi eri tukimuodoista on kerrottu aika vähän. Lähinnä tietoja on voinut etsiä mediasta.

– Voisi kysyä, missä kansalaisia on asioista informoitu? Ehkä ihmisten kannattaa tiedostaa, että jokaiseen tukeen saa parhaiten apua sieltä, mistä tukea saa. Kela neuvoo omissa asioissaan, verottaja neuvoo omissa asioissaan ja niin edelleen, Suur-Uski toteaa.

Hänen mukaansa myös Motivaan tulee kysymyksiä kaikista tukimuodoista, vaikka tuet ja hyvitykset eivät ole vielä edes konkretisoituneet.

Päivi Suur-Uskin mielestä energiakriisissä ja sähkön hinnan nousussa on kuitenkin yksi valoisakin puoli.

– Ei tällaista tiedon määrän kasvua ole energia-asioissa ennen nähty. Nyt on saatu hienoja tuloksia sähkön säästämisessä. Toivottavasti tämä ei ole vain hetken huumaa vaan energiaa säästävä elämäntapa jää pysyvästi käytäntöön, Suur-Uski miettii.

Tukea kolmesta eri suunnasta

Kun sähkölasku kohoaa niin suureksi, että tarvitsee ja haluaa apua siitä selviämiseen, on syytä alkaa tutkia vaihtoehtoja eri tukimuodoista.

Toki sähkölaskulle voi pyytää maksuajan pidennystä, mutta varsinaista taloudellista tukea saa kolmessa eri muodossa. On verotuksen sähkövähennys, on Kelan sähkötuki ja lisäksi on tulossa suora sähköhyvitys.

Verotuksen sähkövähennys osuu lähinnä keski- ja suurituloisille, kun taas Kelan sähkötuki kilahtaa useimmiten pienituloisten pussiin.

Suomalaiset ovat oppineet säästämään sähköä lähes pakon edessä. Asiantuntijat toivovat, että energian säästäminen jää pysyväksi elämäntavaksi. (Kuva: Pixabay)

Verotuksen sähkövähennystä voi saada sähköenergian kuluista tammi–huhtikuulta ja vähennys on suurimmillaan 2 400 euroa, josta vähennetään 100 euron omavastuu. Sähkövähennystä saa yhdestä vakituisesta asunnosta. Asuinkumppanit voivat jakaa sähkövähennyksen, jos he ovat maksaneet sähkökuluja yhdessä.

Kelan sähkötukea voi saada yhden vakituisesti käytössä olevan asunnon tammi–huhtikuun sähkölaskusta. Tämän tuen omavastuu on 400 euroa kuukaudessa. Tukea maksetaan 60 prosenttia omavastuun ylittävältä osalta. Sähkötukea voi saada enintään 660 euroa kuukaudessa. Sähkötuesta ei mene veroa eikä se vaikuta muihin etuuksiin.

Äskettäin hallituksen valmisteleman sähköhyvityksen määrä lasketaan marras-joulukuun sähkönkulutuksen perusteella. Siinä otetaan huomioon marras-tammikuun sähköenergian hinta. Hyvitystä ei tarvitse hakea erikseen, vaan sähköyhtiö hyvittää sen automaattisesti sähkölaskussa kahdessa erässä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että suoran sähköhyvityksen saajia on yhteensä noin 930 000. Sähköhyvitys ei vaikuta sähkön arvonlisäveron alennukseen, verotuksen sähkövähennykseen tai Kelan sähkötukeen.

Yksi neuvo on tässä vaiheessa tarpeen: tammi–huhtikuun sähkölaskut kannattaa joka tapauksessa laittaa talteen.