Demokratian ytimessä – kuntalaisille valtuutettujen kokousaktiivisuus antaa tärkeää tietoa

Pälkäneen valtuutetut ovat tunnollista sakkia. Sydän-Hämeen Lehti selvitteli viime viikolla, kuinka aktiivisesti valtuutetut ovat osallistuneet valtuuston kokouksiin. 26-jäsenisestä valtuustosta lähes puolet eli 12 valtuutettua osallistui jokaiseen kuuteen kokoukseen vuonna 2022.

Poissaolojakin kasaantui joillekin valtuutetuille, mutta selvitys paljasti, että niiden taustalla on hyvin inhimillisiä syitä. Poissaolojen taustalta paljastui esimerkiksi koronan vuoksi siirtyneitä työmatkoja, jotka sattuivat osumaan valtuuston kokousten kanssa päällekkäin, sairastumisia ja muita esteellisyyksiä. Niin sanottuja turhia poissaoloja ei paljastunut lainkaan – seikka, joka leimaa valtuutettujen tunnollisuutta entisestään.

Demokratian ja päätöksenteon kannalta tärkeää on, että jos varsinainen valtuutettu on kokouksesta pois, varajäsen on paikalla. Näin Pälkäneelläkin on ollut lähes aina: suurimmalla osalla valtuutetuista on ollut varajäsen paikalla, jos hän itse on ollut poissa.

Kuntalaisille – eli äänestäjille – valtuutettujen kokousaktiivisuus antaa tärkeää tietoa. On tärkeää saada tietää, miten itse kunkin oma ehdokas on ollut paikalla ja osallistunut. Vaikka asiat tulevat valtuustoon hyvin valmisteltuina, ja monista asioista ei enää valtuustotasolla juurikaan keskustella, on valtuusto ylin päättävä elin kunnassa. Sen kokoukset ovat kuntalaisille avoimia, ja siellä kuntalaisilla on mahdollisuus nähdä paikallista päätöksentekoa ja demokratian toteutumista konkreettisesti.