Kangasalla asuvilta ikääntyneiltä kysytään kulttuurikokemuksia

Yli 65-vuotiaille suunnattu kulttuurikokemuskysely tähtää Kangasalan ikääntyvien toiveiden ja tarpeiden kartoittamiseen kulttuurin saralla. Kysely tarjoaa Kangasalan ikääntyville väylän vaikuttaa tuleviin, heille kohdistettuihin kulttuurisisältöihin, niin kaupungin sisällä kuin palveluyksiköissä. Kaikkien, niin kulttuuriaktiivien kuin kulttuurista vähemmän kiinnostuneiden mielipide on arvokas, kun tarkastellaan, millainen kulttuuritoiminta koetaan merkitykselliseksi ja mielekkääksi.

Vastaajia pyydetään pohtimaan muun muassa mieltymyksiä kulttuuritapahtumien sisällöistä, kulttuurin hyvinvointivaikutuksia, saavutettavuutta sekä kulttuuritoiminnasta tiedottamisen tehokkuutta. Kyselylomakkeeseen pääsee vastaamaan sekä sähköisesti, että paperisena Kangasalan pääkirjastossa ja lähikirjastoissa 13.3. alkaen.

Kulttuurikokemuskysely toteutetaan osana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tehtävää opinnäytetyötä yhteistyössä Kangasalan kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa. Kysely on avoinna 2.4.2023 saakka.