Kunta antaa takausta kallista putkiremonttia varten

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa omavelkaisen 100 prosentin takauksen Pälkäneen Asuntotuotanto oy:lle Kutojantie 4:n putkiremonttia varten otettavalle enintään 1 200 000 euron lainalle.

Pälkäneen Asuntotuotanto oy on teettänyt hankesuunnitelman viime kesänä Kutojantie 4:n putkiremontille. Hankesuunnitelman mukaan urakan kokonaishinta olisi vajaat 1,1 miljoonaa euroa. Yleinen kustannustaso on noussut hankesuunnitelman laatimisesta, joten realistinen kustannusarvio putkiremontille tällä hetkellä on noin 1 200 000 euroa.

Lisäksi esitetään, että valtuusto perii Pälkäneen Asuntotuotanto oy:ltä 0,5 prosentin suuruisen takausprovision. Pälkäneen Asuntotuotannolta vaaditaan takauksen määrää vastaava vastavakuus Pälkäneen kunnalle. Lainan takauksen riittäväksi katsottavana vakuutena toimii Pälkäneen Asuntotuotannon Kutojantie 4:n kiinteistö. Mikäli pyydetty 1,2 miljoonan euron lainan takaus ei riitä rakennuskustannusten nousun vuoksi, kunnanhallitus voi myöntää 200 000 euron lisätakaus yhtiölle, mikäli kustannuskehitys sitä vaatii.

Kunnanhallituksen kokouksessa Jani Luukkonen (ps) esitti, ettei 200 000 euron lisätakausta myönnettäisi, mikäli pyydetty 1,2 miljoonaa ei riitä.

Tätä muut eivät kuitenkaan kannattaneet, joten se raukesi.

Pälkäneen Asuntotuotannon kiinteistöihin on tulossa useita peruskorjauksia ja remontteja tulevina vuosina, koska yhtiön kiinteistöihin on kertynyt vuosien saatossa korjausvelkaa.

Kunnanhallituksen mukaan kiinteistöjen kunnosta huolehtiminen on tärkeää, jotta vuokra-asumista on riittävästi tarjolla Pälkäneellä. Tulevat investoinnit tulevat kasvattamaan kuitenkin yhtiön velkaantuneisuutta.