Epaala–Kuuliala-osayleiskaava valtuuston käsittelyyn

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle Epaala–Kuuliala-osayleiskaavan hyväksymistä.

Epaala–Kuulialan osayleiskaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä viime vuoden lopussa. Viranomaisilla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta eikä muistutuksia saatu.

Osayleiskaavan muutos liittyy vireillä olevaan Pappilan asemakaavan muutokseen.

Aiempien lausuntojen perusteella kaavaehdotusta täydennettiin arvokkaan maisema-alueen tiedoilla.

Osayleiskaavan muutosalue sijaitsee Epaala–Kuulialan osayleiskaavan eteläreunassa. Kaavamuutosalue rajautuu Pälkäneveteen ja Kostianvirtaan. Kaavamuutosalueelle johtaa Pappilantie.

 

Lue lisää:

Epaala–Kuulialan osayleiskaavamuutoksen luonnos asetettiin nähtäville