Päiväkoti-, koulu- ja vapaa-aikapalveluiden palveluverkosta kerätään asukkaiden näkemyksiä Kangasalla

Kangasalan kaupunki kerää kangasalalaisilta näkemyksiä pohjaksi päiväkoti-, koulu- ja vapaa-aikapalveluiden palveluverkon päivitystyöhön.

Kaupunki on uudistamassa vuonna 2020 laadittua päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmaa sekä vuonna 2014 laadittua palveluverkon kehittämissuunnitelmaa.

Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmalle oli määritelty välitarkastus vuonna 2025 tai aiemmin, mikäli toimintaympäristön muutokset sitä edellyttävät. Kaupungin mukaan muutoksia toimintaympäristössä ovat tuoneet lukuisat eri tekijät. Tällaisia ovat esimerkiksi alueelliset väestönmuutostekijät, kuten lapsi- ja oppilasmäärien keskittyminen, syntyvyyden yleinen aleneminen, useat lakimuutokset, varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmissa tapahtuneet muutokset, uudet valmistuneet rakennukset ja vanhojen kiinteistöjen kunnossa ilmenneet haasteet.

Myös kaupungin talouden tasapainotustavoitteiden todetaan tuovan lisähaasteita palveluverkolle. Muutokset koskettavat varhaiskasvatus- ja koulupalvelujen lisäksi myös hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluita, kuten kirjastoja, nuoriso- ja liikuntatiloja, kulttuurin ja taiteen perusopetuksen tiloja sekä muita vapaa-ajan tiloja, jotka on otettu mukaan päivitykseen. Tällaisia ovat esimerkiksi Vahderpään vapaa-aikakeskus, Vallitun leirikeskus, Aseman monitoimitalo ja Kuhmalahden rantasauna.

Tulevassa palveluverkkosuunnitelmassa huomioidaan kaupungin mukaan kiinteistöjen kunto sekä toimivuus palveluiden järjestämisen näkökulmasta. Lisäksi palveluverkkosuunnitelmassa kiinnitetään huomiota myös verovaroin rahoitettujen investointien kohdentamiseen mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Palvelujen käyttöön liittyvien vaikutusten tunnistamiseksi ja arvioimiseksi avattu kysely on avoinna 15.3. asti.