Kaavoituskatsausta kiiteltiin valtuustossa monipuolisuudesta, mutta samalla kannettiin huolta kasvavan kaupungin palveluiden riittävyydestä

Kangasalan valtuusto kävi viime kokouksessaan läpi kuluvan vuoden kaavoituskatsausta. Käsittelyn aikana kuultiin useampi puheenvuoro, joissa kiiteltiin kaavoitusta hyvin tehdystä työstä. Monessa puheenvuorossa pidettiin positiivisena erityisesti sitä, että kaavoitusta on tehty eri puolilla kaupunkia ja monipuolisesti.

Kokoomuksen valtuustoryhmän terveiset kertoi Juha Kääriäinen. Hän muistutti kaavoituksen olevan keskeinen osa kaupungin kehitystä. Kääriäinen sanoi olevan tärkeää varmistaa, että Kangasalla on riittävästi suuria yritystontteja eri sijainneilla.

– Myös Saarenmaan osayleiskaavan täydentäminen on tärkeä hanke, ja valmistelu tulee tehdä huolellisesti ja ripeästi. Kakkoskehätie mahdollistaa entistä toimivamman yhteyden Tampereen kaupunkiseutuun. Tämän kaavan priorisointi on merkityksellistä.

Kääriäinen totesi myös, että asumisen kaavoituksessa on parantamisen varaa keskustassa, jossa omistusasumisen osuutta tulisi lisätä.

Jari Markkinen (sd), Jari Leino (ps) ja Soili Uotila-Välimäki (kok) muistuttelivat muun muassa siitä, että voimakkaasti kasvavan kaupungin tulee muistaa jo kaavoituksessakin palveluiden tarve.

– Meillä on nyt hyvä buusti, ja varsinkin läntinen Kangasala vetää hyvin asukkaita. Hienoa, että tulee uusia asukkaita, mutta jo kaavoitettaessa tulee miettiä sitä, mitä tarpeita tulee sen myötä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, Uotila-Välimäki sanoi.

Vihreiden Stiina Lahikainen puolestaan toivoi, että kaavoituksessa kiinnitettäisiin enemmän huomiota luontoarvoihin.

– On lyhytnäköistä, jos emme arvosta harju- ja luontoarvojamme. Meillä riittää kyllä maata, ihan kaikkialle ei tarvitsisi Kangasalla rakentaa.

Jorma Mäntylä (vas) halusi tietää, joko pitkään vireillä olleet Kuhmalahden ja Sahalahden rantaosayleiskaavat saataisiin valtuuston käsiteltäviksi kuluvan valtuustokauden aikana. Tuoreeseen kaavoituskatsaukseen on merkitty, että Kuhmalahden osalta tarkistetaan tämän vuoden aikana luontotietoja, ja Sahalahdella puolestaan on saatu rekisteritiedot kerättyä.

– Työntekijöitä ei riitä tänä vuonna täysipäiväisesti edistämään näitä kaavoja. Niitä edistetään siltä osin kuin katsaukseen on merkitty, Kangasalan elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala vastasi.

Lue myös:

Kaavoituskatsaus 2024: Asemakaavoitus keskittyy tänä vuonna keskustan kehittämiseen ja nauhataajaman tiivistämiseen