Osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelma näki päivänvalon

Ensimmäinen osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelma on valmistunut Kangasalla. Asiakirjassa esitellään kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, ja se perustuu Kangasalan tuoreimpaan kaupunkistrategiaan sekä kaupungin arvoihin, kuten avoimuus, luotettavuus ja turvallisuus.

Suunnitelman laadintaan ja valmisteluun on osallistunut poikkihallinnollinen ryhmä kaupungin eri palvelukeskuksista kevään ja syksyn 2023 ajan.

Suunnitelma on hyväksytty Kangasalan kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Valtuustokäsittelyssä tuotiin esiin toive esimerkiksi järjestöyhteistyön huomioimisesta jo suunnittelu- eikä vasta toimintaosallisuuden tasolla.