Aluehallitus hyväksyi ikäihmisten palveluverkon toimeenpanosuunnitelman – Kaivannon sairaala myydään Kangasalan kaupungille

Ikäihmisten palveluverkon toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin aluehallituksen kokouksessa maanantaina muutamilla tarkennuksilla. Aluehallitus edellyttää, että suunnitelma korvaavista ympärivuorokautisen asumisen paikoista on oltava ennen laitospaikkojen sulkemista ja suunnitelma tuodaan aluehallitukselle tiedoksi.

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus edellyttää myös, että yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen asumisen paikkojen määrää ja keskinäistä suhdetta tarkastellaan uudelleen huomioiden Tampereen kaupunkiseudun asukasmäärän kasvu ja THL:n uudet ennusteet muistisairaiden määrästä osana jatkuvaa seurantaa.

Nyt tehdyn päätöksen mukaan uusien ja korvaavien kiinteistöjen rakentamisesta ja vuokraamisesta tehdään systemaattinen kiinteistösuunnitelma ja se raportoidaan seurannan yhteydessä. Kuntien kanssa käydään neuvottelut lähitorien toiminnan sisällöstä, sijoituspaikoista ja paikkamääristä. Lähitorit pyritään sijoittamaan kuntien ennaltaehkäisevän ja matalan kynnyksen toiminnan kanssa yhteisiin tiloihin.

Kaivannon sairaala Kangasalan omistukseen

Hyvinvointialue myy Kangasalan kaupungille Kaivannon vanhan sairaala-alueen kiinteistöt rakennuksineen 530 000 eurolla. Kaivannon sairaala toimi psykiatrisena sairaalana vuosina 1963–2015. SPR:n vastaanottokeskuksen toiminta päättyi kiinteistössä vuonna 2016. Sen jälkeen sairaala-alue on ollut pääosin tyhjillään. Alueella on pilaantuneita maita ja hyvinvointialue vastaa niiden puhdistamisesta erillisen selvityksen mukaisesti.

Tilinpäätös ja toimintakertomus kesäkuun aluevaltuustoon

Aluehallitus käsitteli osaltaan viime vuoden tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Hyvinvointialueen alijäämä vuodelta 2023 oli 136,5 miljoonaa euroa. Se oli 54,7 miljoonaa euroa talousarviota huonompi. Merkittävintä ylitys oli ostopalveluissa. Alkuvuoden taloustietojen perusteella talouden huono kehitys jatkuu myös kuluvana vuonna ja alijäämää kertyy edelleen lisää.

Hyvinvointialue keskittyi viime vuonna alueen väestön palvelujen turvaamiseen. Palvelujen järjestämisvastuun siirto onnistui sekä työntekijöiden että palvelutuotannon näkökulmasta varsin hyvin. Asukkaat pääsivät hoitoon pääosin lainsäädännön asettamissa rajoissa. Hyvinvointialueen asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-luku oli 78, joka on erinomainen.

Aluevaltuusto käsittelee tilinpäätöstä ja toimintakertomusta kesäkuussa.

Aluehallitus palautti Tampereen Viittomakieliset ry:n oikaisuvaatimuksen yleisavustuspäätöksestä uudelleen valmisteltavaksi. Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityksen mukaan.

 

Lue lisää:

Ikäihmisten palveluverkko tulee päätöksentekoon: Jalmarin Kotoon jäisi vain ympärivuorokautinen palveluasuminen, Rekola lakkautettaisiin – Kukkiakoto ja Höllinkoto säilymässä