Asukaskysely talouden tasapainottamisen toimenpiteistä Kangasalla

Kaupunki kerää asukkaiden näkemyksiä talouden tasapainottamiseksi suunnitelluista toimenpiteistä. Kyselyyn voi vastata kaupungin verkkosivuilla 16.4. asti.

Kangasalan pitkäjänteisesti tasapainossa ollut talous on kääntynyt voimakkaasti alijäämäiseksi. Taustalla on kuntien rahoituksen muuttuminen ja useat kaupungin omista toimista riippumattomat syyt. Käyttötalouden tasapainotustarve vuonna 2024 on yhteensä 2,25 miljoonaa euroa.

Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Kangasalan kaupunki on aloittanut talouden tasapainottamisohjelman valmistelun. Säästöjä ja uusia tulonlisäämismahdollisuuksia haetaan laaja-alaisesti. Osana kokonaisuutta pohditaan myös uusien toimintatapojen ja mallien edistämistä säästöjen aikaansaamiseksi. Palvelukeskukset ovat aloittaneet jo erilaisten toimenpiteiden tekemisen, jotta tarvittavia säästöjä voidaan toteuttaa.

– Kaupungin talouden tasapainottaminen on monipuolinen kokonaisuus, jossa on otettava huomioon yhtä aikaa monta eri näkökulmaa. Siksi kutsumme kaupunkilaiset mukaan arvioimaan jo tehtyjä ehdotuksia ja valitsemaan niistä riittävän määrän tekoja talouden tasapainottamiseksi. Lisäksi asukkaat voivat esittää omia ehdotuksiaan säästettävine euroineen. Hyödynnämme kyselyn vastauksia laatiessamme muutostalousarviota kesäkuun valtuustoon, kertoo kaupunginjohtaja Oskari Auvinen.

Tasapainotustavoitteet palvelukeskuksille vuonna 2024 ovat seuraavanlaiset:

  • Tekninen keskus 0,70 milj. (toimenpiteitä tehty tähän mennessä 0.15 milj. edestä)
  • Sivistyskeskus 1,10 milj. (toimenpiteitä tehty tähän mennessä 0.80 milj. edestä)
  • Strateginen johto sekä konserniyhtiöt 0.45 milj. (toimenpiteitä tehty tähän mennessä 0,30 milj. edestä).

Asukaskyselyyn on koottu palvelukeskusten euromääräisten tasapainotustavoitteiden mukaisesti toimenpiteitä, joista kyselyyn vastaaja voi valita ne, joilla itse tasapainottaisi kaupungin taloutta. Lisäksi vastaaja voi tehdä oman ehdotuksensa tasapainottamistoimenpiteistä ja niillä saavutettavista säästöistä. Kyselyyn on valmisteltu noin 20 % enemmän toimenpiteitä kuin tasapainotustavoite on euromääräisesti.

Linkki kyselyyn kaupungin (keskustauudistuksen) verkkosivuilla: Tasapainota kaupungin talous – osallistu kyselyyn