Tekopohjavesihanke on saamassa kaivatun lopun

Tavase-aiheisilla päätöksillä on ollut tapana paitsi kestää myös tupsahtaa ilmoille juhlavina ajankohtina, kuten joulun tai juhannuksen alla. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua odoteltiin tulevaksi jo viime vuoden loppupuolella, mutta asian puntaroinnin saaminen päätökseen venyi pääsiäiseen.

KHO:n päätös oli monen mielestä juhlava; neljännesvuosisadan pyöritellyt suunnitelmat tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta Pälkäneen ja Kangasalan harjumaisemiin saa ratkaisun myötä kuopata.  Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Keiniänrannan Natura-arvojen turvaamista ei voitu riittävällä varmuudella taata muun muassa puutteellisen pohjaveden virtausmallin perusteella. Lisäksi oikeus näki, että kahteen palaseen pilkottuna eteenpäin vietyä hanketta oli tarpeen arvioida yhtenä kokonaisuutena, jolta putoaa kokonaan pohja yhden tuotantoalueen rajauduttua pois suunnitelmista.

Pälkäneläisittäin päätös on suuri helpotus. Tekopohjavesihanke on ollut vastatuulessa sen alkumetreiltä asti, ja huoli harjualueiden luontoarvojen säilymisestä levisi Pälkäneeltä lopulta myös Kangasalan puolelle.

Pälkäneellä on luontoarvojen lisäksi arveluttanut myös suurhankkeen vaikutus läheisiin asuin- ja yritysalueisiin ja niiden kehittämiseen. Yhteistuumin vastarinnassa ovat olleet kunnan, seurakunnan ja luontojärjestöjen kanssa ennen kaikkea joukko aktiivisia kuntalaisia, joista osa on vuosikymmeniä vatvotun prosessin aikana jo siirtynyt ajasta ikuisuuteen.

Miljoonia euroja hankkeeseen käyttänyt tekopohjavesiyhtiö jatkaa toistaiseksi toimintaansa. Sen jatkosta painavinta sanavaltaa käyttää suurin osakaskunta Tampereen kaupunki, jossa into itse hanketta kohtaan näyttää onneksi laimentuneen. Pälkäneellä ja Kangasalla toivotaankin hyvien päätösten sarjan saavan jatkoa myös Tampereen suunnalla.

Siellä on jo aiemmin nostettu esiin ajatuksia hankkeen lopettamisesta ja satsaamisesta muihin, varmempiin vedenhankintakeinoihin.

Jo ensi viikolla kokoontuva Tampereen kaupunginhallitus käsittelee asiaa. Se saa eteensä valtuustolle etenevän pohjaesityksen, jonka mukaan Tampereen kaupunki esittäisi Tavase Oy:n muille osakkaille, että tekopohjavesihankkeen valmistelu lopetetaan ja Tavase Oy puretaan osakeyhtiölain mukaisin menettelyin.