Kangasalan valtuusto hyväksyi Varikontien asemakaavamuutoksen ja kuuli ajankohtaiset kuulumiset kolmen kunnan yhteisestä matkailuhankkeesta

Kangasalan valtuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan asemakaavamuutoksen Ilkossa sijaitsevalle Varikontielle. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Varikontielle kävelyn ja pyöräilyn väylä sekä etelänpuolista korttelialuetta palveleva ajoyhteys muuttamalla suojaviheralue sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu katualueeksi.

Kaavamuutoksella alueen käyttötarkoitus muuttuu jalankululle ja polkupyöräilylle varatusta kadusta sekä suojaviheralueesta katualueeksi autoilua, pyöräilyä sekä jalankulkua varten.

Kaavamuutosalue Varikontiellä Ilkossa. Kuva: Kangasalan kaupunki.

Valtuusto kuuli kokouksessa myös katsauksen Kangasalan, Kuhmoisten ja Pälkäneen matkailun yhteistyöprojektista. Projektipäällikkö Mesi Lähteenkorva esitteli hankkeen viime vuotta ja teki katsauksen tämän vuoden asioihin. Tämän vuoden aikana on tarkoitus esimerkiksi kehittää luontomatkailua ja kansainvälistä markkinointia.

– Tavoitteemme on tuoda laaja-alaisesti esiin koko aluetta, Lähteenkorva kertoi.

Lisäksi valtuusto totesi aloitteen nuorten päihteiden käyttöön puuttumisesta loppuun käsitellyksi. Käsittelyssä kuultiin useampi pitkä puheenvuoro, joissa tähdennettiin esimerkiksi sähkötupakan eli vapen haittoja nuorille, sosiaalisen median osuutta nuorten päihteidenkäytössä sekä eri keinoja nuorten valistamiseksi. Puhujat muistuttivat myös kodin ja huoltajien suuresta vastuusta nuorten päihteiden käyttöön liittyen.