Vammaispalvelujen kehittämisohjelman suunnittelu alkaa – ensimmäisenä vuorossa ovat asukaskysely ja työpajat

Pirkanmaan hyvinvointialue on aloittanut vammaispalveluiden kehittämisohjelman eli Vapa2035-ohjelman suunnittelun. Ohjelmassa määritellään vammaispalvelujen järjestämisen tavat ja suuntaviivat tulevien vuosien ajalle. Ohjelmaan vaikuttaa erityisesti uuden vammaispalvelulain voimaantulo 1.1.2025.

Ohjelman ydintavoite on luoda toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävä palvelurakenne, jossa asiakas saa tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti.

Ohjelman rakentaminen alkaa verkkokyselyllä, jolla kerätään pirkanmaalaisten ajatuksia ja kehitysehdotuksia vammaispalveluista. Tuloksia käytetään päätöksenteon tukena sekä kehittämisohjelman jatkotyöstämisessä. Kysely on tarkoitettu kaikille pirkanmaalaisille ja se on avoinna 15.–28. huhtikuuta. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Kyselystä on kaksi samansisältöistä versiota, joista toinen on tarkoitettu ruudunlukulaitetta  tai -ohjelmaa käyttäville. Linkit kyselyihin on julkaistu osoitteessa pirha.fi/vapa2035. Samalla sivulla julkaistaan tulevina kuukausina tietoa ohjelman valmistelun etenemisestä.

Kyselyn jälkeen järjestetään työpajoja, joissa viedään eteenpäin ohjelman suunnitelmaa asukaskyselyn tulosten pohjalta. Työpajoihin kutsutaan edustajia sellaisilta sidosryhmiltä, joiden toimintaan vammaisohjelmalla on vaikutusta. Myöhemmin on tarkoitus järjestää myös asumisen ja päiväaikaisen toiminnan verkostotapaamisia sekä kaikille avoin esittelytilaisuus 16. toukokuuta.