kangasalan kunta

Luontoyhdistys toivoo luonnonsuojelualuetta

Kangasalan luonto ry esittää, että Kangasalan kunta osallistuisi Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen perustamalla kunnan omistamille maille uuden luonnonsuojelualueen. Mahdollinen alue, joka täyttää luonnonsuojelulain mukaiset luonnonsuojelualueen perustamisedellytykset, on yhdistyksen mukaan esimerkiksi Lemposen lehto Vatialan koillispuolella. Samalla kunta osallistuisi maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön yhdessä käynnistämään Luontolahja Suomelle -kampanjaan, johon kaupunkeja ja kuntia kannustetaan muiden maanomistajien tavoin osallistumaan. Luontoyhdistys…

Maanteiden lakkautuksille ei lämmetty

Ely-keskuksen suunnitelmille lakkauttaa Puntarin ja Siuronsalmen maantiet eli Uittomiehentie ja Siuronsalmentie ei lämmetty luottamuselimissä Kangasalla. Ely-keskus haluaisi muuttaa maantiet yksityisteiksi, koska se katsoo, että maanteillä ei ole enää yleisen liikenteen tarpeen mukaista palvelutehtävää ja teitä käyttävät lähinnä vain teiden vaikutuspiirin kiinteistöt. Lakkautettavien maanteiden hallinnointi ja ylläpito siirtyisivät yksityistiekuntien vastuulle. Lausunnossaan Kangasalan kunta muistuttaa, että Uittomiehentien…

Hiljaista hetkeä seurasi puhevyöry

Kangasalan valtuusto avasi maanantain kokouksensa hiljaisella hetkellä kunnioittaakseen hiljattain edesmenneen Asko Niemisen muistoa. Nieminen ehti tulla keväällä valituksi valtuustoon kristillisdemokraattien riveissä ennen vakavaa sairastumistaan, jonka vuoksi hän jätti paikkansa kesällä. Kokouksessa valtuutetut olivat puheliaalla päällä heti siitä lähtien, kun talousjohtaja Seppo Saarinen oli kunnan talouden ja toiminnan seurantaraportin käsittelyssä uumoillut tilinpäätöksen jäävän tänäkin vuonna plussan…

Aloitteiden käsittelyä odotellaan

”Ei meistä kaupunkilaisia” ´-aloitteiden käsittelyä Kangasalan valtuustossa odotellaan. Kunnan johto ei ole kovin innokkaasti aloitteisiin suhtautunut, mutta aikaahan on 1.12. asti. Vaikka asia periaatteessa on vielä kesken, Kangasalla viedään silti touhulla kaupunkiajatusta eteenpäin. Toisaalta, Kirkonkylässä ei enää ole mitään pilaamista, joten 6-10-kerroksiset rakennukset eivät enää haittaa. Mutta miksi rakentaa lisää asuntoja ja liiketilaa, kun entisiäkään…

Kangasala selvittää elinkeinopalveluiden järjestämistä

Kangasalla aletaan selvittää uusia tapoja kunnan elinkeinopalveluiden järjestämiseksi. Elinkeinopalvelujen merkitys kunnan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle kasvaa entisestään Tampereen kaupunkiseudun hyvän vetovoiman myötä. Lisäksi kunnan nopea ja voimakas kasvu on muuttamassa kuntastrategiaa asumispainotteisesta kehittämisestä elinkeinopalvelujen kehittämiseen. – Kangasalla on edessään kunnan historian merkittävimpien ja laajimpien uusien elinkeinoalueiden; Saarenmaa, Lamminrahka ja Tarastenjärvi, avaaminen ja kehittäminen, kunnanjohtaja Oskari Auvinen toteaa….

Aikaa ruokailuun pitäisi välitunteineen olla 45 minuuttia

Uusien kouluruokasuositusten mukaan aikaa kouluruokailuun tulisi varata vähintään puoli tuntia. Syödään ja opitaan yhdessä –kouluruokailusuosituksissa mainitaan myös, että ennen ruokailua tai sen jälkeen tulisi lisäksi pitää 15 minuutin välitunti. Helmi-maaliskuussa tehty Ruokailu ja ruokakasvatus Kangasalan kouluilla -kartoitus kuitenkin paljastaa, ettei tavoitteeseen ylletä kovinkaan monessa koulussa. Kartoituksessa oli mukana 10 alakoulua, kolme yläkoulua ja lukio. –…

Kiistaa kylmistä aterioista

Fazer Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen kesäkuisesta päätöksestä, jolla Kangasalan kunnanhallitus hyväksyi kotiateriapalveluiden hankinnan Vanajan Juhlapalvelut Oy:ltä. Kylmänä toimitettavien ateriat ja kuljetukset sisältävä sopimus tehtiin Kuntien Hankintapalvelut Oy:n eli Kuhan hoitaman kilpailutuksen kautta. Kevääseen 2019 ulottuvan hankinnan sopimuskauden arvioitu arvo on noin 2,65 miljoonaa euroa; hankintahinta oli reilu 6100 euroa viikolta. Oikaisuvaatimuksessaan Fazer näki hyväksytyn tarjouksen…

Kangasalla kysellään lähiliikuntapaikoista

Kangasalan kunta on tekemässä Lähiliikuntapaikkaohjelmaa ohjenuoraksi kunnan lähiliikuntarakentamiselle. Lähiliikuntapaikoilla tarkoitetaan laajoille käyttäjäryhmille soveltuvia monipuolisia, liikuntaan innostavia ja viihtyisiä liikuntapaikkoja, jotka sijaitsevat asuinalueilla ja vapaa-ajanviettopaikoilla helposti saavutettavissa, ja jotka ovat vapaasti ja maksutta kaikkien käytettävissä. Osana työtä kysellään lähiliikuntapaikkojen käyttäjien eli kuntalaisten näkemyksiä lähiliikuntapaikoista ja niiden kehittämisestä. Kyselylinkistä avautuvaan karttaan on merkitty kunnan lähiliikuntapaikkoja, joista saa…

Kiitokseni Kangasalan kunnalle ja Postille ripeästä toiminnasta

Sain tänne Varsinais-Suomeen 7. elokuuta 2017 postia Kangasalan kunnanhallitukselta, joka tiedotti Kuhmalahtea koskevasta kaavoituksesta. Kunnanhallitus oli allekirjoittanut kyseessä olevan tiedotteen 7. elokuuta. Tosin posti (kerrankin) oli ripeämpi ja kirje oli leimattu jo 4. elokuuta. Nähtävästi nurmikot on hyvin leikattu Kangasalan kunnassa ja kunnanhallitus luottaa täydellisesti postin toimintaan omissa päätöksissään. Tiedotteen sisältö sekin antoi miettimisen aihetta….