Rakennusperinnön hoitoon avustuksia

Pirkanmaan Ely-keskus on myöntänyt rakennusperinnön hoitoon noin 100 000 euroa valtionavustusta. Osansa saivat myös pälkäneläiset ja kangasalalaiset hakijat, joille myönnettiin rahaa neljään kohteeseen. Kangasalta avustusta saivat vuonna 1920 rakennettu entinen kanala ja asuinrakennukset, joiden rakennusvuodet olivat 1800 ja 1890. Pälkäneellä avustus kohdistui vuonna 1855 rakennetun asuinrakennuksen ikkunoiden kunnostamiseen.

Kaikkiaan avustusta myönnettiin 31:lle kaupungin tai maaseudun kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle kohteelle. Yksittäinen avustus vaihteli 850 eurosta 5000 euroon riippuen korjaustöiden kiireellisyydestä, laajuudesta ja korjattavan kohteen kulttuurihistoriallisesta arvosta.

Useat avustuskohteet sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäristössä tai arvokkaalla maisema-alueella.

Avustuksia myönnettäessä Ely-keskus painotti kohteen säilymistä ja korjaustoimenpiteiden kiireellisyyttä, kuten vesikaton, perustusten, kantavien rakenteiden, hirsien vaihdon eli kengittämisen ja ulkovaipan lahovaurioiden korjauksia, sekä hyvien korjausesimerkkien saamista eri puolille Pirkanmaata.

Avustusten saamisen ehtona oli, että korjaukset tehdään perinteellisillä työmenetelmillä, rakenteellisilla ratkaisuilla ja alkuperäisillä tai vastaavilla materiaaleilla.