Vesilaitoksen tulos yhä lainvastainen

Pälkäne. ”Lautakunta on huomauttanut useita kertoja vesilaitoksen alijäämäisestä tuloksesta ja taseesta. Tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan, mutta toiminta on edelleen lainvastaisella tasolla”, Pälkäneen tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan.

Pälkäne on tehnyt viime vuosina isoja vesihuoltoinvestointeja. Sappeesta Aitoon kautta Onkkaalaan rakennettavat vesijohdot ja siirtoviemäri ovat valmistumassa syksyllä, jätevedenpuhdistamon remontti on alkamassa. Kunnallistekniikan rakentaminen Luopioisten Rajalanniemeen tulee maksamaan noin 300 000 euroa arvioitua enemmän, koska louhittavaa kalliota oli viisi kertaa enemmän kuin urakkasopimuksia tehtäessä uskottiin. Myös Luopioisten Vohlisaareen kunnallistekniikan rakentaminen tulee kalliiksi.

Kunnanjohtaja Esko Arasalo selvitti vesilaitoksen tilannetta päättäjille juhannuksen alla pidetyssä valtuuston kokouksessa.

– Vesihuoltolaki lähtee siitä, että investoinnit on pitkällä aikavälillä kyettävä kattamaan liittymismaksuilla. Pälkäneellä vie todella pitkään ennen kuin tähän päästään. Tilanne ei ole kuitenkaan mitenkään poikkeuksellinen, vaan tämä on pienissä kunnissa maan tapa, Arasalo kertoi.

Isoissa kaupungeissa tilanne on päinvastainen: niissä käydään keskustelua siitä, mikä on vesilaitoksen kohtuullinen tuotto. Pitkien etäisyyksien maalaiskunnissa verkostoon liittyjiä ja veden käyttäjiä on vähän, ja ne joutuvat ponnistelemaan pitääkseen vesihuollon taksat kohtuullisina.

Eero Laesterä johtaa Pälkäneen tarkastuslautakuntaa.