Maaperätutkimuksella saadaan tietoa esimerkiksi kaavoitukselle ja ympäristöviranomaisille

Pälkäne ja Kangasala ovat hyviä vertailukohtia

Geologian tutkimuskeskus GTK on alkukesästä täydentänyt geokemian tietokantaansa Tampereen ja Valkeakosken välillä. Kaikkiaan paristakymmenestä näytteestä noin puolet otettiin Pälkäneeltä ja Kangasalta; pääpaino näytteenotossa on kuitenkin ollut Tampereen kaupungin alueella.

– Kyseisellä alueella Valkeakosken ja Tampereen välillä luonnostaan tavanomaista suuremmat arseenipitoisuudet ovat erityisen mielenkiinnon kohde. Näytteistä tutkitaan noin 30 alkuaineen pitoisuudet, kertoo tutkimuskeskuksen erikoistutkija Timo Tarvainen.

Saatujen tietojen perusteella lasketaan maalajikohtaisia tunnuslukuja eri alkuaineiden pitoisuuksista, ja tulokset on määrä tallentaa valtakunnalliseen taustapitoisuusrekisteriin. Näytteitä on kerätty taajamien ja mahdollisesti lähiaikoina kaavoitettavien alueiden lisäksi myös luonnonmailta – näitä erityisesti juuri Pälkäneellä ja Kangasalla.

Geokemiallinen kartoitus on perinteinen malminetsintämenetelmä, jota on viilattu ympäristötutkimuksen tarpeisiin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää eri alkuaineiden luonnollisia taustapitoisuuksia eri maalajeissa, myös taajamissa ja täyttömaissa.

Pitoisuustietoja käytetään hyödyksi

Kartoituksen myötä geologit saavat lisätietoja maaperän koostumuksesta. Samalla ympäristöviranomaiset saavat taustatietoa esimerkiksi siitä, miten suuria raskasmetallipitoisuuksia eri maalajeissa voi luonnostaan olla ja millä tavalla ihmisen toiminta näkyy maaperässä. Ihmisen toiminnan jäljet ovat havaittavissa erityisesti pintamaassa sateen ja pölyn mukana tulleina aineina.

Tietoa luonnostaan tavanomaista suuremmista metalli- ja arseenipitoisuuksista voidaan myöhemmin hyödyntää myös kaavoituksessa.

Tieteellisesti lapiolla

Taustapitoisuuksien selvittämiseen ohjaa myös valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista: pilaantuneisuuden arviointia varten tarvitaan luonnollisia vertailulukuja.

Tarkan tieteelliseltä kuulostava näytteenotto ei itsessään ole suuri tai ympäristölle erityisen haitallinen toimenpide. Pintamaiden näytteet otetaan nimittäin lapiolla noin kymmenen senttimetrin syvyydestä.

Valkeakosken ja Tampereen välinen tutkimuskenttä on jatkoa pääkaupunkiseudulla, Kanta-Hämeessä ja muualla Pirkanmaalla tehdylle taustapitoisuuskartoitukselle. Tampereen kaupunki, jonka alueella valtaosa näytteistä otetaan, on ollut mukana suunnittelemassa projektia.

Luonnostaan tavallista suuremmat arseenipitoisuudet ovat Geologian tutkimuskeskuksen erityisen kiinnostuksen kohteena Pälkäneellä ja Kangasalla.

Geologian tutkimusta

- Geologia on tieteenala, joka tutkii Maata ja maankamaraa: sen historiaa, rakennetta, koostumusta sekä sen syntymiseen liittyviä ja siinä tapahtuvia prosesseja. Geologiassa käytetään apuna niin fysiikkaa, biologiaa kuin kemiaakin.

 

- Suomessa geologiaa opetetaan Helsingin, Turun ja Oulun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa Turussa.

 

- Esimerkiksi metallit, lasi, posliini, betoni ja monet muut rakentamisen raaka-aineet, energia ja pohjavesi ovat peräisin maankamarasta.

 

- Jokaista suomalaista kohti käytetään vuosittain yli 20 tonnia maankamaran mineraalisia luonnonvaroja. Näistä valtaosa on esimerkiksi hiekkaa, soraa ja kalliosta murskattua kiviainesta.

 

- Geologian tutkimuskeskus (GTK) on osa työ- ja elinkeinoministeriötä, ja sillä on neljä aluetoimistoa. Tutkimustoiminta on organisoitu kuudeksi määräaikaiseksi tutkimusohjelmaksi

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?