Valtuusto innostui rakentamisesta

Kangasalan valtuusto on hyväksynyt asemakaavan laajennuksen Hipintielle Huutijärvellä. Alue sijoittuu Kuohunharjuntien ja soramontun väliin ja osaltaan vie eteenpäin jo pitkään jatkunutta Huutijärven kaavoitusta.

Lisäksi valtuusto päätti hyväksyä uudelleen käsiteltäväksi tulleen kaavan Ranta-Koiviston Prusin alueelta. Lahdentien tuntumaan kaavaillun pientaloalueen kaavaa jouduttiin tarkistamaan meluselvitysten ja -suojausten osalta, kun Ely-keskus teki päätöksestä oikaisukehotuksen.