Tulevaisuudelle edelleen

Tässä olemme vasemmistossa pohtineet jotta seuraavalla valtuustolla, hallituksella, lautakunnilla on suuria haasteita edessään.

Kustannuspaineita eri sektoreilla on melkoisesti, jotka vaativat miettimistä.

Valtion omat säästötoimet vaikuttavat myös osaltaan suuresti, koska tulevat tuloutukset vähenevät ja velvoitteet kunnissa lisääntyvät.

Väestön ikääntyminen luo haasteita. Meidänhän on huolehdittava ennen kaikkea heistä, jotka ovat rakentaneet ja luoneet tämän hyvinvointiyhteiskunnan. Koulujen ja päiväkotien toimivuudesta, koska lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.

Miten säilytetään kunnan taloudellinen kestokyky.

Miten säilytetään kunnan palvelurakenteet ennallaan. Toki parantamisen varaa on aina. Joudutaan pohtimaan onko edessä lisälainan ottaminen, veroäyrinkorotus, paineita palvelumaksuihin ym. vai saadaanko hyvinvointipalvelut toimimaan neuvotellen asiallisesti yhteen hiileen puhaltaen.

Vaalilupauksia ei ainakaan voi tehdä. Tehkäämme yhdessä Pälkäneen kunnasta hyvä kokonaisuus elää ja asua kaikille väestöryhmille.

 

Vasemmiston puolesta

Eero Korkeila