Hammashuollon jonotilannetta saatiin oiottua

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on lopettanut valvonnan, joka kohdistui hammashuollon jonotilanteeseen Kangas-

Hammasharjalla hampaat pysyvät puhtaina.

alan terveyskeskukseen toiminta-alueella.
Aluehallintovirasto on katsonut suun terveydenhoidon tilanteen korjautuneen merkittävästi ja olevan nyt säädösten mukainen yli puoli vuotta jonottaneiden osalta. Viime talven ja kevään aikana terveyskeskuksessa tehtyjen järjestelyjen johdosta yli kuusi kuukautta hoitoon pääsyä odottaneet on nyt saatu hoidettua. Viraston mukaan hoitoa jonottavien potilaiden kokonaismäärä, yli 1400 potilasta, on kuitenkin edelleen suuri.

Katsetta nuorten lääkäripalveluihin

Kangasalla pohditaan myös nuorisolääkärin viran perustamista. Vaihtoehtoisesti palvelun voisi ostaa ulkopuoliselta toimijalta.
Tällä toivotaan saatavan nuorille nykyistä ripeämmin apua ja estettävän erikoislääkäri- ja laitoskustannusten kasvua. Samalla olisi mahdollista kehittää kouluterveydenhuoltoa, jossa lääkäripanos ylä- ja ammattikoululaisille jää tällä hetkellä vähäiseksi – jopa valtakunnallisten suositusten alapuolelle.
Kouluterveydenhoitajat lähestyivät valtuutettuja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseniä kirjeellä, jossa toivottiin ensi vuoden budjettiin esitetyn nuorisolääkärin hankkimisen saavan päättäjiltä tukea.
Asiasta erikseen tehty kristillisdemokraattien valtuustoaloite on lähetetty kunnanhallituksesta valmisteltavaksi.