Pento-ojan kaavaa esitellään Kuhmalahdella

Kuhmalahden  Pento-ojan asemakaavan valmisteluaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 4.10. kello 18 alkaen  Kuhmalahden päiväkodilla Kivisalmentiellä.

Ison-Pennontien, Pento-ojan, Kivisalmentien ja Haavelinnantien alueille levittäytyvä kaava sisältää lähes kolmekymmentä uutta omakotitalotonttia, uuden rivitalokorttelin ja varauksia liike- ja toimistorakentamiselle.
Omakotitalotonttien ja rivitalon myötä alueelle aukeaa asuinpaikka noin sadalle uudelle asukkaalle.
Kuhmalahdentien ja Kivisalmentien väliselle alueelle kaava antaa mahdollisuuden rakentaa paitsi myymälätilaa myös toimistorakennuksia ja teollisuus- ja varastorakennuksia, joista ei aiheudu ympäristöhäiriöitä.

Pento-ojan kaavamuutos.

Ison-Pennontien ja Haavelinnantien risteyksestä varataan alue esimerkiksi puistomuuntamon ja pumppaamon käyttöön.
Kaavamuutoksen myötä Haavelinnantie kiertää lenkin alkaen ja päättyen Ison-Pennontieltä.
Ison-Pennontien ja Kuhmalahdentien risteystä suunnitellaan siirrettäväksi nykyisestä liikenneturvallisuussyistä.

Kaavoituslautakunta on päättänyt asettaa uuden asemakaavan valmisteluaineiston nähtäville. Aineisto on nähtävillä teknisessä keskuksessa Urheilutiellä 1. lokakuuta lähtien.