Tammervoima – lähienergiaa roskapusseista

Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin ja Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen edustajat esittivät Tammervoiman energiahanketta ajettavan pimennossa (SHL 24.9.). Hanke oli laajasti esillä, kun sen ympäristövaikutuksia tarkasteltiin ja voimalaitokselle haettiin paikkaa. Nämä selvitykset ja keskustelut auttoivat laatimaan voimalaitoksen ympäristölupahakemuksen, joka jätettiin viranomaiskäsittelyyn 2011 vuoden lopulla. Lupahakemuksen jättämisestä ja käyttöönotettavasta tekniikasta tiedotettiin mahdollisimman laajasti.

Tiedonkulun kannalta on hankalaa, että lupakäsittely on pitkä ja monimutkainen prosessi. Lupaviranomainen kuulutti hakemuksen ja antoi siitä lain edellyttämällä tavalla tiedon muun muassa lähialueiden asukkaille ja kiinteistöille. Heidän ehdotuksestaan on jo käynnistetty lähialueen metsissä neulastutkimus, jotta metsän nykytilasta saadaan tietoa, johon voidaan tulevaisuudessa verrata mahdollisia muutoksia.

Tammervoiman arinakattilassa ei tarvita tukipolttoainettakäytön aikana. Tämä oli yksi keskeisistä perusteista valittaessa kattilaratkaisua. Toinen tärkeä kriteeri oli kattilan kokonaishyötysuhde. Tammervoimassa se on yli 85 prosenttia. Tämä saadaan aikaan tuottamalla hyvällä hyötysuhteella sekä kaukolämpöä että sähköä. Tammervoiman kattila, kuten muutkin kattilatyypit, vaativat käynnistyksessä ja sammutusvaiheessa kattilan lämmittämiseen tukipolttoainetta (0,1–0,3 prosenttia hyötyvoimalan kokonaistuotannosta). Tukipolttoaineella varmistetaan, ettei muodostu haitallisia päästöjä, kun kattila käynnistetään tai sammutetaan. Biokaasun käyttöön varaudutaan kattilan jatkuvan käytön aikana.

Poltettaessa kiinteitä polttoaineita: turvetta, puuta tai jätettä, jäljelle jää aina tuhkaa. Tuhka voidaan läjittää, mutta sille pyritään aina hakemaan hyödyllistä käyttöä. Se on mahdollista lähinnä erilaisissa rakennushankkeissa.

Vuoden 2016 alusta Suomeenkin on tulossa jätteen kaatopaikkakielto Ruotsin ja useiden muiden maiden tapaan. Ulkomaiset esimerkit osoittavat, että työ jätteen määrän vähentämiseksi ei ole loppunut, jätteen kierrätys materiaaleina on tehostunut ja kaatopaikat on voitu sulkea metaania ja muita haittoja aiheuttavien jätteiden osalta. Järjestelmän osana tarvitaan myös tehokkaita voimalaitoksia, jotka tuottavat lähienergiaa roskapusseistamme, kuten tehdään jo viidellä paikkakunnalla Suomessa. Energiahyödyntäminen ei kilpaile materiaalien kierrättämisen kanssa, vaan energiaksi ohjataan nykyisin kaatopaikoille päätyvä jätevirta. Asukkaat lajittelevat entiseen malliin vaaralliset ja materiaalina hyödynnettävät jätteet ja Tammervoima täydentää tulevaisuuden jätehuollon kokonaisuutta.

Tampereen Sähkölaitoksen kannalta jätteen energiahyödyntäminen tukee ilmastonmuutoksen torjumista ja mikä tärkeintä, vähentää Pirkanmaalla fossiilisten tuontipolttoaineiden, maakaasun käyttöä. Tammervoima monipuolistaa energiantuotannon polttoainevalikoimaa ja lisää merkittävästi uusiutuvan energian käyttöä Pirkanmaalla.

Tammervoima Oy

Pentti Rantala
toimitusjohtaja
Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Mika Pekkinen
kehitysjohtaja
Tampereen Sähkölaitos Oy