Vesien pinnat voivat nousta nopeasti

Sydän-Hämeen pikkujärvien pinnat ovat syksyn sateiden jäljiltä korkealla. Myös Längelmäveden, Mallasveden ja Pälkäneveden pinnat kääntyivät nousuun syyskuun jälkipuoliskolla. Esimerkiksi Pälkänevesi oli alimmillaan 22.9.

Lähiviikkoina Pälkäneveden ja Mallasveden pinnat voivat nousta vauhdilla, sillä Kokemäenjoen vesistön alajuoksun talvitulvariskin vuoksi Valkeakoskelta ei voida juoksuttaa tolkuttomia määriä vettä.

Längelmäveden pinta on parikymmentä senttimetriä ajankohdan keskiarvoa ja viime vuoden lukemia ylempänä. Kukkialta tuoreet mittaustulokset puuttuvat. Arvion mukaan sen pinta on 25 senttimetriä korkeammalla kuin keskimäärin ja vuosi sitten.

Pirkanmaalla on satanut lokakuun puoliväliin mennessä saman verran kuin normaalisti vuoden aikana. Syyskuussa vallinnut lähes tavanomainen vesitilanne muuttui tulvaherkäksi lokakuun alun runsaiden sateiden myötä. Syksyisin tulvaherkkyyttä kasvattaa haihdunnan väheneminen eli se että suurempi osa sadannasta muuttuu valunnaksi.

Säännösteltyihin järviin varataan tilaa suurien juoksutuksien avulla. Juoksutusta on pienennettävä, jos alajuoksulla aletaan kärsiä tulvista. Silloin säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet voivat nousta. Kiinteistönomistajien on siksi hyvä tarkistaa, että veneitä ja laitureita ei jätetä talveksi vesirajaan.

Järvien pintalämpötila on Pirkanmaan ELY-keskuksen havaintopaikoissa 7–9 astetta, mikä vastaa ajankohdan tyypillisiä lukemia. Järvet jäätyvät Pirkanmaalla yleensä joulukuussa. Myöhäisimmillään suuret järvet ovat saaneet jääkannen vasta tammikuun lopussa.

Runsaat sateet ovat nostaneet myös pohjavedenpintoja. Tällä hetkellä pohjavedenpinnat ovat 10–30 senttimetriä ylempänä kuin tavanomaisesti lokakuun puolivälissä.

 

Järvien vedenkorkeuksia lokakuussa 2012 ja 2011 sekä pitkäaikaiskeskiarvot

2012 2011 k.a.
Vanajavesi 79,26 79,2 79,18
Pyhäjärvi 76,89 76,9 76,92
Näsijärvi 95,18 95,14 95,14
Kukkia 86,5 86,26 86,27
Längelmävesi 83,99 83,77 83,83